Pierwsze posiedzenie rady Euroregionu Niemen w Białymstoku

0
281
Na zdj. Małgorzata Dudzińska i marszałek Jarosław Dworzański.
Na zdj. Małgorzata Dudzińska i marszałek Jarosław Dworzański.
Na zdj. Małgorzata Dudzińska i marszałek Jarosław Dworzański.

Podczas spotkania, które odbyło się w stolicy regionu, uczestniczyli przedstawiciele strony polskiej, rosyjskiej, białoruskiej i litewskiej. W trakcie środowego posiedzenia powołana została grupa robocza ds. opracowania strategii Euroregionu Niemen. W jej skład weszło po dwóch przedstawicieli każdej ze stron.

O korzyściach płynących ze współpracy transgranicznej przypomniał na konferencji prasowej Jarosław Dworzański. – W ramach Euroregionu Niemen prowadzimy realizację projektów, które przynoszą rozwój, podnoszą jakość życia po obu stronach granicy państw partnerskich. W trakcie obrad wpłynął wniosek ze strony rosyjskiej o poszerzenie granic Euroregionu Niemen o niemal cały obszar obwodu kaliningradzkiego – podkreślił marszałek województwa podlaskiego. – Myślę, że nie sposób rozważać chęci poszerzenia euroregionu o obwód kaliningradzki w oderwaniu od kwestii finansowej. Warto podkreślić, że choć historia definiowania tego obszaru jest długa, to jednak korzyści płynące z tej współpracy transgranicznej można odczuć dopiero teraz, w oparciu o ostatnią perspektywę finansową (2007-2013). To ostatnie lata dopiero pokazały jak wielkie są możliwości, jak wiele można zdziałać pracując wspólnie. Myślę, że wszyscy partnerzy korzystają, a strona białoruska i rosyjska w sposób szczególny, bo oni nie mają u siebie środków europejskich w takim zakresie jak my z tego korzystamy, nie mają też tylu doświadczeń na tym polu.

Europejska współpraca transgraniczna to potężny instrument finansowy, funkcjonujący i w innych obszarach – nie zawsze jednak łatwych i bezproblemowych. Zdaniem partnerów Euroregionu Niemen nie sprawdziło się w praktyce funkcjonowanie programów trójstronnych. – Trudno było uzyskać porozumienie, znaleźć ten wspólny obszar wsparcia. Obecnie jest rekomendacja do dwustronnych partnerów Polska – Rosja, Polska – Białoruś, Polska – Litwa – mówił marszałek Jarosław Dworzański.

Z kolei Małgorzata Dudzińska, reprezentująca polską stronę w Euroregionie Niemen podkreśliła, że w minionej perspektywie finansowej (2007-2013) stronie polskiej udało się pozyskać ponad 9 mln euro i rozdać je w formie grantów na małe projekty przygraniczne.

Więcej informacji na stronie Wrota Podlasia.

Leave a Reply