Czesław Renkiewicz ma już swój program

Na zdj. Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. Fot. arch. Niebywałe Suwałki
Na zdj. Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.
Na zdj. Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Ubiegający się o reelekcję obecny prezydent Suwałk zaprezentował we wtorek, 16 września obszary, nad którymi chciałby pracować przez kolejne 4 lata. – To merytoryczny, przemyślany program. To kompletny dokument, realny do wykonania – zapewniał Czesław Renkiewicz podczas konferencji prasowej.

Wojciech Pająk, kandydat do Rady Miejskiej.
Wojciech Pająk, kandydat do Rady Miejskiej.

Prezentacja programu odbyła się w sali konferencyjnej Hotelu „Logos”. To tam Czesław Renkiewicz przedstawił członków sztabu wyborczego i – póki co – oficjalnie jednego kandydata na radnego. Wojciech Pająk, społecznik z Kaczego Dołka, zdecydował się na start z komitetem „Z Renkiewiczem dla Suwałk”, ponieważ – jak twierdzi – bardzo mu po drodze z programem, który chciałoby realizować ugrupowanie. Czesław Renkiewicz podkreślił, że o mandaty do Rady Miejskiej ubiegać się będzie w jesiennych wyborach 46 osób (w tym 20 kobiet), jednak na prezentację nazwisk przyjdzie jeszcze czas.

Program wyborczy Czesława Renkiewicza został przygotowany z uwzględnieniem kilku dokumentów obowiązujących na szczeblu lokalnym i regionalnym: Strategii Zrównoważonego Rozwoju Suwałk i Województwa Podlaskiego, dokumentu implementacyjnego do Strategii, Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Suwałk, Raportu o stanie miasta oraz Programu Rozwoju Przedsiębiorczości. Ten ostatni dokument radni mają przyjąć na najbliższej sesji.

– Przyszłość Suwałk uzależniona jest od gospodarki, to trwały fundament rozwoju miasta – tłumaczył podczas spotkania prezydent Suwałk. „Przedsiębiorcze Suwałki” to hasło jednego z ośmiu filarów, na których Renkiewicz oparł założenia swojego programu. Renkiewicz, gdyby został wybrany ponownie na urząd prezydenta, chce kontynuować program zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje i tworzących nowe miejsca pracy w Suwałkach, a także wprowadzić bonifikaty przy przekształcaniu we własność prawa użytkowania wieczystego terenów wykorzystywanych pod działalność gospodarczą. Wdrożony miałby zostać wspominany wcześniej atrakcyjny system wsparcia dla ludzi młodych, którzy chcą założyć pierwszą firmę. Przy Parku Naukowo-Technologicznym miałyby zostać uruchomione m.in. fundusz kapitałowy, usługi doradcze i wsparcie w zakresie ochrony praw intelektualnych. Młodzi przedsiębiorcy otrzymaliby też na określonych warunkach mieszkanie komunalne.

Czesław Renkiewicz w swoim programie skupia się również na: roli Suwałk jako lidera na Suwalszczyźnie, rozwoju aktywności obywatelskiej, stworzeniu poprzez inwestycje obrazu Suwałk jako miasta przyjaznego do życia. W obszarze zainteresowania prezydenta są także: oświata i sport, opieka społeczna, kultura i duże inwestycje miejskie. Nowością w mieście ma być uruchomienie wraz z początkiem nowego roku Centrum Rozwoju i Obsługi Inwestora i Eksportera, komórki wydzielonej w strukturach Urzędu Miejskiego; połączenie sfery biznesu polskiego i litewskiego na pograniczu; powołanie Rady Młodzieży i Rady Seniorów; uruchomienie programów streetworkingu, stworzenie Klubu Seniora oraz Centrum Integracji Społecznej. W obszarze kultury Renkiewicz dostrzega potrzebę dopracowania marki Suwałki Blues Festival (aleja gwiazd bluesa, kontraktowanie artystów, etc.) oraz budowę profesjonalnej galerii wystawienniczej, która odpowiadałaby standardom XXI wieku. Priorytetem wśród inwestycji jest dla Czesława Renkiewicza doprowadzenie do budowy obwodnicy Suwałk, próba uruchomienia lotniska lokalnego oraz budowa tzw. „trasy wschodniej”.

Szczegółowy program prezydenta dostępny jest na jego stronie internetowej: www.czeslawrenkiewicz.pl

Na tej samej stronie znajdziemy również rozliczenie obietnic wyborczych prezydenta z 2010 roku.

Fot. Niebywałe Suwałki

1 KOMENTARZ

Dodaj komentarz