Powstało Podlaskie Forum Terytorialne

Fot. UMWP - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
Fot. UMWP
Fot. UMWP

O tym zdecydował na dzisiejszym posiedzeniu, 4 listopada, Zarząd Województwa pod przewodnictwem marszałka Jarosława Dworzańskiego. Celem Forum będzie stymulowanie dyskusji na temat celów i efektów polityki regionalnej w województwie, a także ich ocena.

W skład Forum weszli dotychczasowi członkowie Komitetu Sterującego Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego, które tym samym zakończyło swoją działalność, aby nie dublować działań. Powołanie Forum wynika z zapisów SRWP, które zakładają, że to ono będzie monitorowało i sterowało realizacją zadań wynikających ze Strategii. Ale jego formuła jest znacznie szersza. Forum ma być platformą wymiany myśli i doświadczeń na temat rozwoju regionu, tym cenniejszą, że w jego skład wejdą przedstawiciele wielu środowisk: przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, uczelni, samorządów i administracji. Przewodniczy mu Marszałek Województwa Podlaskiego.

Dodaj komentarz