Ku inteligentnym specjalizacjom

Fot. Wrota Podlasia.
Fot. Wrota Podlasia.
Fot. Wrota Podlasia.

Czym są inteligentne specjalizacje i jak mądrze wykorzystać unijne fundusze w nowej perspektywie finansowej – o tym debatowali w środę, 22 stycznia w Suwałkach podlascy przedsiębiorcy, samorządowcy, przedstawiciele uczelni wyższych i organizacji pozarządowych.

Źródło: Wrota Podlasia

Uczestników powitała Anna Naszkiewicz, wicemarszałek województwa, która zachęcała do wzięcia udziału w dyskusji nad tematami poruszonymi podczas spotkania. Następnie Daniel Górski, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego zaprezentował założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. – Badania i rozwój to konik nowej perspektywy finansowej. Każdy, kto będzie miał pomysł na komercyjny projekt badawczo-rozwojowy będzie miał wiele możliwości finansowania – zaznaczył.

Z kolei projekt Programu rozwoju inteligentnych specjalizacji i przedsiębiorczości w województwie podlaskim na lata 2015 – 2020+ przedstawił w Suwałkach prof. Wojciech Dziemianowicz, współtwórca programu. – To ważny dokument z punktu widzenia szczególnie przedsiębiorców, bo uruchamia unijne pieniądze – podkreślił.

Komisja Europejska sprawę stawia jasno:  każdy region, który chce wspierać innowacje i przedsiębiorczość, dzięki unijnym funduszom, najpierw musi stworzyć strategię inteligentnych specjalizacji, opartych o sektor B+R. Jest to warunek wydatkowania środków z UE. Jak dodał prof. Dziemianowicz, powinniśmy stawiać na nasze regionalne specjalizacje.  – Są to przede wszystkim sektor rolno-spożywczy, sektor medyczny, ekoinnowacje, przemysł maszynowy i sektory z nimi powiązane – mówił. Nie można też zapominać o specjalizacjach wschodzących, czyli branżach, które mają obiecujące perspektywy wzrostu. Celem samego programu jest wzrost aktywności innowacyjnej i zwiększenie liczby firm w regionie.

Podczas spotkania wywiązała się żywa dyskusja. Uczestnicy pytali m.in. o to, kto konkretnie może korzystać ze środków na działalność badawczo-rozwojową. Eksperci zachęcali też samorządowców z Suwalszczyzny do większego zaangażowania się w zainteresowanie rodzimych przedsiębiorców tematem B+R.

Dodaj komentarz