Wydziały PB objęły patronat nad klasami Augustowskiego Centrum Edukacyjnego

Dwa wydziały Politechniki Białostockiej objęły patronat nad klasami profilowanymi Augustowskiego Centrum Edukacyjnego. To najważniejsze punkty umowy o współpracy, którą w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego (1 września) podpisał rektor Politechniki Białostockiej, prof. Lech Dzienis oraz p.o. dyrektora ACE, Krystyna Osakowicz.

Informacja prasowa.

Wydział Informatyki PB będzie patronował klasie o profilu technik informatyk, a Wydział Zarządzania – klasie o profilu technik hotelarstwa. Dzięki temu uczniowie z wybranych klas Technikum nr 1 będą mogli uczestniczyć w zajęciach związanych z turystyką i rekreacją oraz informatyką na Politechnice. Koordynatorzy wyznaczeni przez PB i ACE opracują plan wspólnych działań oraz zasad uczestnictwa uczniów z augustowskiej szkoły w wykładach czy zajęciach laboratoryjnych na uczelni. Wykładowcy obu wydziałów będą także prowadzili zajęcia w Augustowie. Podopieczni ACE będą mogli startować w konkursach organizowanych przez Politechnikę i uczestniczyć w uczelnianych wydarzeniach skierowanych do uczniów. Obie strony będą pracować na rzecz rozwijania zainteresowań naukami technicznymi i ścisłymi. Dodatkowo studenci będą mogli odbywać w ACE praktyki przedmiotowo-metodyczne.

Augustowskie Centrum Edukacyjne jest największą placówką edukacyjną w powiecie augustowskim. Kształci się tam około 900 uczniów. W skład Centrum wchodzą dwie szkoły dla młodzieży, tj. Technikum nr 1 (czteroletnia szkoła ponadgimnazjalna) i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 (trzyletnia szkoła ponadgimnazjalna). Ponadto w skład ACE wchodzą także Centrum Kształcenia Ustawicznego (w ramach którego działają szkoły dla dorosłych), Ośrodek Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Powiatowy Ośrodek Informacji Naukowej i Zawodowej.

– Z podpisanej dziś umowy skorzystają wszyscy – i uczniowie, i nauczyciele. Poza tym zakres współpracy w przyszłości obejmie kolejne kierunki – zapowiedział Bogdan Dyjuk – członek Zarządu Województwa Podlaskiego związany z ACE. – Umowa ta oznacza możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych na uczelni i prowadzenia zajęć także przez naszych pracowników naukowo-dydaktycznych w Augustowie. Wierzę, że to wzbogaci proces edukacyjny funkcjonujący tu na coraz wyższym poziomie – mówił rektor Politechniki Białostockiej, prof. Lech Dzienis. Zapowiedział, że augustowscy uczniowie będą mogli poznać możliwości kształcenia na największej uczelni technicznej w Polsce północno-wschodniej, będą mieli okazję także współpracować z najzdolniejszymi studentami odnoszącymi sukcesy w konkursach w Polsce i zagranicą.

Podczas inauguracji nowego roku szkolnego w ACE podpisana została także umowa o współpracy szkoły z Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną. – Porozumienie daje uczniom możliwość odbywania praktyk w przedsiębiorstwach prowadzonych na obszarze SSSE, na początku w Suwałkach. Ale już trwają prace nad utworzeniem podstrefy w Augustowie – mówił podczas uroczystości wiceprezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Zbigniew Góralczyk.

W trakcie inauguracji prof. Lech Dzienis wspólnie z Bogdanem Dyjukiem wręczył legitymację szkolną Krzysztofowi Snarskiemu – pierwszoklasiście, który zdobył najlepszy wynik podczas tegorocznej rekrutacji (klasa technik mechatronik). Goście mogli także obejrzeć pracownie zawodowe Augustowskiego Centrum Edukacyjnego.

Dodaj komentarz