Most energetyczny oficjalnie otwarty

Fot. Wojciech Otłowski - arch. NS.

– Uczestniczymy dziś w wydarzeniu historycznym. Most energetyczny między Polską i Litwą wzmocni integrację Państw Bałtyckich z rynkiem energii UE – powiedział wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki podczas uroczystości otwarcia LitPolLink w dniu 14 grudnia w Wilnie.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

Polska wspólnie z Litwą udowadnia, że można skutecznie działać na rzecz połączenia systemów energetycznych. – Zrealizowaliśmy priorytetowy projekt UE, który wzmocni nie tylko bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, ale również pozwoli na zwiększenie wymiany handlowej potrzebnej dla ożywienia gospodarczego w całym regionie – podkreślił wicepremier Morawiecki.

Jak zaznaczył szef resortu rozwoju, symbolicznemu zakończeniu izolacji energetycznej Państw Bałtyckich powinny towarzyszyć kolejne działania wynikające z mapy drogowej regionu. – Jesteśmy gotowi rozmawiać na temat kolejnych wyzwań stojących przed rynkami elektroenergetycznymi Polski i Państw Bałtyckich będącymi integralną częścią rynku energii UE – dodał.

Podczas wizyty na Litwie wicepremier Morawiecki spotkał się z premierem Algidrasem Butkevičiusem, przedstawicielami firmy Orlen Lietuva oraz reprezentantami organizacji Polaków na Litwie.

Więcej informacji w artykule: Litwa zintegrowała się z sieciami energetycznymi Europy Zachodniej.

Dodaj komentarz