1,2 mln złotych na VIPSKILLS – wspólny projekt uczelni z Polski, Litwy i Hiszpanii

0
355
Na zdj. prodziekan i dziekani wydziałów - partnerów projektu, od lewej: prof. Antonio Rodero Serrano (Cordoba), dr Gražina Strazdienė (Wilno), dr Lina Sakalauskienė (Wilno), prof. José María Fernández Rodríguez (Cordoba), dr inż. Dorota Krawczyk (Białystok).

Projekt VIPSKILLS czyli „Virtual and Intensive Course Developing Practical Skills of Future Engineers” zajął pierwsze miejsce i został zakwalifikowany do realizacji w ramach konkursu Partnerstwo Strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego w programie Erasmus+ . Na jego realizację Politechnika Białostocka otrzyma 285 219,00 euro.

Pomysłodawcą i koordynatorem projektu VIPSKILLS jest dr inż. Dorota Krawczyk z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB. Projekt będzie realizowany wspólnie z University of Cordoba (Hiszpania) i Vilnius College of Technologies and Design (Litwa) oraz Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa w Białymstoku, przy wsparciu wielu firm i przedsiębiorstw z tych trzech krajów.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano uruchomienie szkół letnich dla studentów, które odbędą się w Białymstoku i Cordobie. – Współpraca kadry dydaktycznej z różnych uczelni i praca studentów w międzynarodowych zespołach, podczas tworzenia wspólnych projektów, umożliwi wymianę doświadczeń, unowocześnienie metod nauczania, zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami stosowanymi w innych krajach, a przede wszystkim dostosowanie treści zajęć i  umiejętności  studentów do oczekiwań europejskiego rynku pracy – informuje dr inż. Dorota Krawczyk.

Projekt realizowany będzie przez 30 miesięcy, a jego pierwszym etapem są dwa kursy podnoszące kwalifikacje dydaktyczne nauczycieli w zakresie technik informatycznych i e-learningu oraz metodyki uczenia w językach obcych.

Leave a Reply