Profilaktyka i szybka diagnoza hakiem na raka

Dzień Walki z Rakiem Piersi w Polsce przypada na 17 października. W 2011 roku zachorowało na ten rodzaj nowotworu ponad 16 tys. Polek. Według Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, liczba ta będzie systematycznie rosnąć, by w 2025 roku osiągnąć wartość 22 tys.

Jednym z najważniejszych czynników, który daje szansę na całkowite wyleczenie jest wczesna diagnoza. Dlatego kluczowy jest dostęp do opieki medycznej i lekarzy specjalistów. Z pomocą w upowszechnieniu profilaktyki przychodzą dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne.

W Polsce rak piersi rozpoznawany jest najczęściej u kobiet w wieku 50 – 69 lat. Rośnie jednak liczba przypadków diagnozowanych u kobiet młodszych. Zachorowalność kobiet w wieku 20 – 49 lat wzrosła prawie 2-krotnie w ciągu ostatnich 30 lat. Oznacza to, że nowotwór ten dotyka w pełni aktywnych w życiu zawodowym, rodzinnym i społecznym kobiet.

Stała obserwacja swojego ciała oraz korzystanie z badań i lekarzy specjalistów są kluczem do szybkiej diagnozy i pełnego wyzdrowienia. Produktem istotnie zwiększającym dostępność procedur medycznych są dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne. Płacona w ramach polisy składka otwiera drogę dostępu do prywatnych placówek oraz lekarzy specjalistów, przyspieszając etap diagnozy i ewentualny proces leczenia.

To właśnie profilaktyka (przesiewowe badania mammograficzne) i szybka diagnoza są hakiem na raka. Dlatego, gdy tylko kobiety zauważą w piersiach np. zgrubienia, guzki lub wciągnięcie brodawki sutkowej, powiększone węzły chłonne w okolicach pachowych lub jakiekolwiek zmiany jakich do tej pory nie było należy zgłosić się niezwłocznie do lekarza – mówi dr n.med. Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii. Czas odgrywa w tym przypadku kluczową rolę. Wcześnie wykryty nowotwór daje dużą szansę na całkowite wyleczenie. Nawet jeśli choroby nie możemy w pełni zwalczyć to dzięki odpowiedniej opiece medycznej często można z nią żyć przez wiele lat.

Ubezpieczyciele oferują specjalne polisy na wypadek zachorowania na raka. Zapewniają one świadczenia pieniężne wypłacane na kluczowych etapach leczenia, dostęp do specjalistycznych konsultacji i badań oraz pomoc w organizacji codziennego życia osoby dotkniętej chorobą nowotworową.

Chcąc ubezpieczyć się na wypadek nowotworu, warto porównać oferty kilku firm – mówi Dorota M. Fal, doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, ekspert ochrony zdrowia. – Szczególną uwagę należy zwrócić na to, jakie nowotwory podlegają ochronie ubezpieczeniowej – dodaje.

Dodatkowo oferty ubezpieczenia mogą zawierać usługi assistance, np. opiekę pielęgniarską, pomoc psychologa, opiekę domową, czy transport medyczny. W przypadku postawionej diagnozy, stojąc przed wyborem inwazyjnego leczenia, ubezpieczyciele oferują możliwość weryfikacji diagnozy lekarza prowadzącego ze sprawdzeniem czy proponowane leczenie jest właściwe.

– Przed podpisaniem umowy warto sprawdzić kwestie formalne, np. po jakim czasie od dostarczenia do ubezpieczyciela dokumentu o rozpoznaniu nowotworu osoba ubezpieczona otrzyma świadczenie – dodaje Dorota M. Fal. – Należy też zweryfikować jakie dokumenty trzeba udostępnić zakładowi ubezpieczeń, aby ten pokrył koszty ambulatoryjnych badań medycznych i specjalistycznych konsultacji lekarskich.

Ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór to najczęściej część ochrony, przewidzianej w klasycznej polisie na życie. Taki produkt oprócz diagnostyki i leczenie, przewiduje również świadczenie np. dla najbliższej rodziny, w przypadku śmierci ubezpieczonego.

Dodaj komentarz