Z Suwałk do zarządu spółki Energa

Na zdj. Alicja Barbara Klimiuk, źródło fot. archiwalne materiały prasowe spółki Energa.

Rada Nadzorcza spółki Energa SA, podczas obrad w dniu 10 lutego 2017 roku, powołała w skład zarządu V kadencji trzech nowych członków. Pełnienie funkcji Prezesa Zarządu powierzyła Danielowi Obajtkowi, Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych – Jackowi Kościelniakowi, a Wiceprezesa ds. Operacyjnych – Alicji Barbarze Klimiuk, dotychczas dyrektor Centrum Transferu Technologii przy PWSZ w Suwałkach.

Nowy Prezes Zarządu rozpocznie pracę 2 marca br., Wiceprezes ds. Operacyjnych w dniu 1 marca br., a Wiceprezes ds. Finansowych już 11 lutego br. Jacek Kościelniak z dniem 10 lutego 2017 r. złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Energa SA.

Alicja Barbara Klimiuk spółką Energa zarządzała w roli prezesa już wcześniej, została powołana na to stanowisko w 2006 roku, zaś w 2007 roku – odwołana. Klimiuk, związana przez ostatnie lata z PWSZ w Suwałkach, zarządzała w latach 90. Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną i była wiceprezydentem Suwałk.

W skład Zarządu Energa SA wchodzą również Grzegorz Ksepko, Wiceprezes ds. Korporacyjnych oraz Mariola Anna Zmudzińska, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd 2,9 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 184 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Na podst. informacji prasowej.

1 KOMENTARZ

Dodaj komentarz