Kompleks boisk przy „dziesiątce” już działa

Inwestycję za ponad 2,8 mln złotych wsparło w połowie Ministerstwo Sportu i Turystyki. Kompleks boisk przy Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach został dziś oficjalnie otwarty. Szkoła nosząca imię Olimpijczyków Polskich może pochwalić się doskonałym zapleczem, z którego będą korzystać – co nie jest wykluczone – przyszłe gwiazdy sportu.

Prace objęły modernizację boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal oraz budowę zaplecza socjalno-sanitarnego przy suwalskiej „dziesiątce”.

– Konsekwentnie inwestujemy w budowę boisk przyszkolnych. W ostatnich latach o takie obiekty wzbogaciły się Szkoły Podstawowe nr 4, 6 i 9, Zespoły Szkół nr 2, 5, 7 i 8. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w tym roku wybudujemy nowoczesne boisko przy Zespole Szkół Technicznych – zapowiedział Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, który na ręce dyrektor Zespołu Szkół nr 10 przekazał piłki do gry.

Otwarcie boiska było okazją do symbolicznych rozgrywek pomiędzy drużyną młodzików w piłce siatkowej chłopców z 2016 r. uczniów z I ligową drużyną Ślepsk Suwałki oraz klasy sportowej Zespołu Szkół nr 10 z drużyną I ligową Wigry Suwałki.

W dzisiejszej uroczystości otwarcia obiektu wzięli m.in. udział posłowie na Sejm RP: Bożena Kamińska i Mieczysław Baszko, przedstawiciele Zarządu Województwa Podlaskiego: Anna Naszkiewicz i Bogdan Dyjuk, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Radni Rady Miejskiej, a także dyrektorzy suwalskich szkół oraz nauczyciele i uczniowie.

Kompleks sportowy Zespół Szkół nr 10 przy ul. Antoniewicza 5 powstał w 2016 roku. Roboty budowlane zostały zrealizowane w dwóch przetargach, których łączna wartość wyniosła ponad 2,8 mln zł. W ramach inwestycji w I etapie za 2,2 mln zł powstały: boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej o wym. 98,0×69,0 m wyposażone w bramki i wiaty dla zawodników; piłkochwyty o wysokości 6,0 m i długości 220 m na boisku do piłki nożnej; bieżnia czterotorowa o nawierzchni poliuretanowej długości 115,0 m; skocznia w dal i do trójskoku z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej długości 53,0 m; zieleń o powierzchni 2450 m 2 w otoczeniu boisk i mała architektura (w tym: kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery); nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni 2267 m2 przyległe bezpośredni do boiska i budynku zaplecza; ogrodzenie terenu boisk wysokości 3,0 m i długości 288,5 m z brama i furtką; odwodnienie boisk wraz z drenażem podłączonym do kanalizacji deszczowej; instalacje elektryczne oświetlenia boiska do piłki nożnej, bieżni i skoczni w dal; monitoring wizyjny boiska – 4 kamery; budynek zaplecza o powierzchni użytkowej 80,18 m2; trybuny z siedziskami na 150 osób.

W ramach inwestycji w II etapie za ponad 612 tys. zł zostały zrealizowane: boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej 24,0×44,0 m, ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego wysokości 4,0 m długości 137 m, plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej 17,0 x 30,0 m z wyposażeniem w urządzenia i ogrodzeni, oświetlenie placu zabaw, oświetlenie boiska wielofunkcyjnego, trybuny i siedziska na 40 osób.

Wykonawcą robót była suwalska firma REM BUD. Projektantem natomiast firma PRIMO PROJEKT z Marek.

Fot. Niebywałe Suwałki oraz Dominik Warliński

Dodaj komentarz