Trwa dekomunizacja: jedni rzucają monetą, inni wymieniają dokumenty

Fot. UM w Suwałkach.

W artykule informujemy, jakie rozstrzygnięcie przyjęto w przypadku dwóch ulic Pogodnych w Suwałkach oraz wskazujemy, czy mieszkańcy „nowych ulic” muszą wymieniać wszystkie dokumenty. Sprawdzamy też, ile zmiany będą kosztować.

Pogodna i Zgodna

W ostatnia środę, 17 maja odbyło się spotkanie z mieszkańcami ulic: Henryka Mereckiego i Tadeusza Paweckiego. Obie ulice muszą zmienić swoją nazwę w związku z tzw. „dekomunizacją”. W toku głosowania ankietowego mieszkańcy obu ulic jako nową nazwę wybrali Pogodną. Jak doszli do porozumienia? Rzucili monetą…

Jak informuje Kamil Sznel z Biura Prezydenta Suwałk – w wyniku losowania – rzutu monetą – ustalono, że ulica Tadeusza Paweckiego będzie zmieniona na Pogodną. Ulica Henryka Mereckiego ma z kolei szansę na nazwę Zgodna. Teraz wszystko w rękach radnych – to oni przyjmą (lub nie) odpowiednia uchwałę.

Mieszkasz na „dekomunizowanej” ulicy? Sprawdź, jakie zmiany Cię czekają

Swoje nazwy zmienią ulice: 30-lecia PRL i Mariana Buczka, 23 Października, Henryka Mereckiego i Tadeusza Paweckiego.

Mieszkańcy powinni dokonać następujących zmian, odwiedzając:

Urząd Skarbowy w Suwałkach, ul. 1 Maja 2a – osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne NIP-3; pozostali – druk ZAP-3.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz posiadające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w terminie 7 dni od daty wejścia w życie zmiany powinny złożyć w urzędzie wniosek CEIDG-1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. 1 Maja 31 – osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę na formularzu ZUS-ER-WZD-01.

Banki, dostawcy energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych – należy dokonać zgłoszenia zmiany nazwy ulicy.

Nie ma konieczności składania korekty deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.

Wymiana dokumentów takich jak: dowód osobisty, prawo jazdy czy dowód rejestracyjny pojazdu jest zwolniona od opłat.

UWAGA! Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 744) dokumenty te zachowują swoją ważność, pomimo zmiany nazwy przedmiotowych ulic. Zatem nie ma konieczności wymiany tych dokumentów.

Miasto Suwałki już powiadomiło urząd skarbowy, pocztę, straż pożarną, sąd, prokuraturę, policję, operatorów sieci telekomunikacyjnych, banki, ZUS, KRUS, PZU, PGE, PWiK, PGK, PEC o zmianie nazw ulic.

Mieszkańcy przedsiębiorcy i zarządcy budynków proszeni są również o uaktualnienie tablic z numerami porządkowymi i nową nazwę ulicy (numery porządkowe pozostają bez zmian).

Ile dekomunizacja może kosztować?

Koszty związane z wdrożeniem w życie zapisów ustawy dekomunizacyjnej trudno oszacować. Poprosiliśmy kierownika Biura Prezydenta Suwałk, Kamila Sznela o odpowiednią informację. Uzyskaliśmy następującą odpowiedź: Jako takich kosztów Miasto Suwałki nie poniesie. Jeżeli mówimy tu o powiadamianiu instytucji o zmianach ulic, to jest to koszt listu czy pracy osoby ją wykonującej. Wynika to z zakresu obowiązków. Duży koszt wynikać będzie z wymiany tablic informujących o ulicach w mieście. Koszt jednej tablicy to 108 zł netto. W przypadku samej ulicy XXX-lecia PRL, a po „dekomunizacji” Kawaleryjskiej wymianie podlega 16 tablic, a jest to stosunkowo krótka ulica.

Dodaj komentarz