Uczniowie wrócili z praktyk w Irlandii

Podczas trzytygodniowego pobytu w irlandzkiej miejscowości turystycznej Youghal młodzież z Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek odbyła praktyki zawodowe w hotelach, biurach podróży i restauracjach. Wyjazd był jednym z elementów realizowanego przez szkołę projektu.

Do końca maja Zespół Szkół Sióstr Salezjanek będzie realizować projekt „Rozwój kariery bez bariery” w ramach programu Erasmus + ogłoszonego przez Narodową Agencję w Warszawie. Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji uczniów i zwiększenie ich konkurencyjności na rynku pracy. Projekt trwa od czerwca ub. roku.

Wyjazd do Irlandii był możliwy dzięki udziałowi w tym działaniu. Jak informuje Anna Romanowska, nauczyciel przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II w Suwałkach – praktykanci poprawili znajomość języka angielskiego, poznali nowe sposoby pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, zwrócili uwagę na jakość obsługi turysty oraz strój służbowy pracowników obsługujących gości hotelowych. Program pobytu przewidywał realizację programu praktyk, wycieczki krajoznawcze, kurs języka angielskiego i zapoznanie z zabytkami południowej Irlandii. Projekt był realizowany we współpracy z Your International Training.

Praktyczna wiedza za zakresu prowadzenia firmy w szkole nabywana jest przez uczniów w również w trakcie innego programu edukacyjnego „Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo”, polegającego na założeniu realnie działającej firmy.

– Klasa 3 w ramach zajęć z ekonomii z dużym zaangażowaniem i entuzjazmem prowadzi w szkole przedsiębiorstwo – mały sklepik „U Turysty”. Uczniowie – wspólnicy miniprzedsiębiorstwa samodzielnie opracowali pomysł na produkt, przygotowali biznesplan przedsięwzięcia, zgromadzili niezbędny kapitał, podjęli działania marketingowe – przygotowali plakaty, film promocyjny i profil na Facebooku, produkują i sprzedają swoje produkty, podejmują ryzyko biznesowe oraz prowadzą dokumentację finansową swojego miniprzedsiębiorstwa – dodaje nauczycielka.

Dzięki tej formie nauki uczniowie przygotowują się do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zdobywają wiedzę na temat szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia.

Dodaj komentarz