Ponad 30 mln złotych na kształcenie dorosłych

Ponad 30 mln zł to kwota na realizację projektu pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”. To działanie skierowane do osób dorosłych, które otrzymają tzw. „Bony na szkolenie”, w ramach których będą mogły uczestniczyć, m.in. w kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych, studiach podyplomowych, szkoleniach i kursach uzupełniających lub podwyższających umiejętności.

Liderem projektu jest Miasto Suwałki, a partnerami są: Powiat Suwalski, Powiat Sejneński, Powiat Augustowski, Powiat Moniecki, Powiat Grajewski, Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”.

Na początku tygodnia w Urzędzie Miejskim w Suwałkach odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego Projektu z udziałem przedstawicieli Miasta Suwałki i partnerów projektu. Na spotkaniu podsumowano stan przygotowań do realizacji działania oraz zatwierdzono dokumenty niezbędne do rozpoczęcia jego realizacji.

– Ostatnio informujemy o wielu projektach, na które udało się naszemu Miastu pozyskać pieniądze z zewnątrz, głównie na inwestycje: 10 mln zł na halę sportowo – widowiskową, 59 mln zł na budowę dróg, 4,5 mln zł na termomodernizację szkół czy 10 mln zł od Fabryki Mebli FORTE na budowę pasa startowego – podsumował Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, dodając, że środki, które pozyskaliśmy wspólnie z powiatami z naszego regionu trafią bezpośrednio do ludzi na podniesienie ich kompetencji. Szczegóły realizacji projektu zostaną przekazane już niedługo.

Dodaj komentarz