Popracuj nad wizerunkiem, zwiększ konkurencyjność firmy

0
189
Fot. www.freedigitalphotos.net
Fot. www.freedigitalphotos.net
Fot. www.freedigitalphotos.net

Potrzebujesz pozyskania lub utrwalenia zaufania i lojalności obecnych oraz potencjalnych klientów, zwiększenia odporności na możliwość i skutki wystąpienia sytuacji kryzysowych, zbudowania opartej na współpracy oraz wysokich standardach etycznych kultury organizacyjnej, ukształtowania pozytywnego wizerunku swojej firmy, wzrostu poziomu satysfakcji pracowników, ich lojalności, czy zwiększenia konkurencyjność swojej firmy lub organizacji?

Wkrótce rozpocznie się nabór do projektu, dzięki któremu przedstawiciele środowiska biznesu będą mogli zrealizować te założenia. W ramach udziału w projekcie CSR przedsiębiorcy otrzymają kompleksową usługę dopasowaną do zdiagnozowanych potrzeb i ich możliwości realizacyjnych. Dla przedsiębiorstwa zostanie opracowana strategia (plan rozwoju) w zakresie CSR, która pomoże odpowiedzieć na istotne problemy oraz zostaną zaplanowane konkretne działania w jednym lub kilku obszarach społecznej odpowiedzialności biznesu, by umożliwić wdrożenie elementów CSR w firmie.

Doradca będzie wspierał firmę na każdym etapie prac – od analizy potencjału przedsiębiorstwa, przez opracowanie planu rozwoju, dokumentów i procedur umożliwiających wdrożenie, po realne wdrożenie działań z zakresu CSR.

Proces rekrutacji do projektu obejmuje ocenę formalną i merytoryczną wniosku przedsiębiorcy.  Liczba miejsc jest ograniczona.

Projekt jest przeznaczony dla firm mikro, małych i średnich. Realizowany jest w ramach poddziałania 2.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projektodawcą jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Wykonawcą jest: WYG Consulting Sp. z o.o. / WYG HR Consulting Sp. z o.o.

Kontakt z doradcą: Iwona Sak Ivonasak@gmail.com Tel. 691 39 39 70.

Oficjalna strona projektu: www.sob.parp.gov.pl

Leave a Reply