Pozbądź się eternitu

0
260
Pozbądź się eternitu

eternitMieszkańcy zainteresowani dotacja na demontaż eternitu mają czas do 27 lutego na złożenie do Urzędu Miasta stosownych wniosków.

Po uzyskaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku będzie istniała możliwość nieodpłatnego demontażu i odbioru eternitu przez Miasto Suwałki. W tej chwili urzędnicy przygotowują wniosek.

Warunkiem objęcia ewentualną pomocą, w postaci bezpłatnego demontażu i odbioru wyrobów z azbestem z terenu Suwałk jest złożenie informacji o posiadanych wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania. Obowiązek przedłożenia informacji dotyczy tylko tych osób, które nie dostarczyły jej w latach ubiegłych lub w związku ze zmianą danych muszą informację uaktualnić.

Regulamin pomocy oraz  formularz wniosku i informacji można pobrać w pokoju nr 213 lub ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

W przypadku nieuzyskania dotacji, Miasto Suwałki, w 2015 roku, będzie kontynuowało pomoc polegającą wyłącznie na bezpłatnym wywozie zdemontowanego eternitu, na zasadach określonych regulaminem. Więcej informacji można uzyskać pod numerem 562 82 16 lub w pokoju nr 213  Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.

Leave a Reply