Bike Park, psi park, rodzinny park – na co zagłosujesz w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego?

- Reklama -

W poniedziałek, 26 września rozpocznie się głosowanie na  propozycje mieszkańców złożone do 4. edycji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017. Do Urzędu Miejskiego wpłynęło 27 wniosków.

Wyniki głosowania poznamy 20 października. Do tego czasu mieszkańcy miasta będą oddawać głosy na wybrane pomysły – do wyboru jest 12 dużych i 9 małych projektów. W tej edycji SBO odrzucono 6 projektów – głównie z powodu braków formalnych.

Głosować można poprzez wrzucanie kart do dwóch urn (w Urzędzie Miejskim i suwalskim Aquaparku) oraz elektronicznie przez stronę budzetobywatelski.suwalki.eu

POBIERZ KARTĘ DO GŁOSOWANIA

Wykaz „małych” projektów wraz z podaniem numerów złożonych projektów oraz ich zweryfikowanych kosztów:

 • Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy osiedlowej Daszyńskiego – projekt nr 1 – 99 972,00 zł
 • Plac zabaw (przy ul. Putry 5) – projekt nr 3 – 84 661,00 zł
 • Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Warszawskiej – etap I – projekt nr 7 – 98 954,00 zł
 • Integracja środowiska poprzez zabawę i rekreację (ul. Szpitalna 85, 85A) – projekt nr 9 –  99 075,00 zł
 • Psi Park Suwałki – Edukacyjny plac zabaw dla psów na Północy (kwartał ulic Andersa i Putry) – projekt nr 10 – 99 879,00 zł
 • Renowacja zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar oraz cokołu pomnika przy
  Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach wraz z uporządkowaniem przyległego terenu – projekt nr 12 – 90 000,00 zł
 • Budowa parkingu i pozostałej części chodników przy ul. Witosa 2 i 2A w Suwałkach – projekt nr 14 – 99 000,00 zł
 • Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika i wykonaniem dodatkowej infrastruktury (oświetlenie, zieleńce i zadrzewienie) przy blokach A.Wierusza Kowalskiego 23a i 23b – projekt nr 15 – 98 000,00 zł
 • Budowa ogrodzenia (piłkochwytu) boiska na osiedlu „Zielona Górka” – projekt nr 18 – 24 300,00 zł

Wykaz „dużych” projektów wraz z podaniem numerów złożonych projektów oraz ich zweryfikowanych kosztów:

 • Budowa miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach (przy Zespole Szkół Technicznych) – projekt nr 4 – 699 842,00 zł
 • Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9 – projekt nr 5 – 590 000,00 zł
 • Plac postojowy (Osiedle II, między bl. 4A, 15, 16, 17, 21, ARES) – projekt nr 6 – 260 000,00 zł
 • Suwałki Bike Park (tereny nad rzeką Czarna Hańcza – Bulwary) – projekt nr 8 – 688 800,00 zł
 • Wymiana nawierzchni chodników, parkingów i dojazdów na nawierzchnię z kostki „polbruk” przy ul. Lityńskiego (od strony garaży) w Suwałkach – projekt nr 11 -404 758,00 zł
 • Bezpieczna droga dojazdowa do Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Malwa” ul. Sianożęć w Suwałkach – projekt nr 13 – 450 000,00 zł
 • Aktywna młodzież. Budowa boiska do piłki nożnej i siatkówki plażowej (ul. Witosa 4A) – projekt nr 16 – 419 919,00 zł
 • Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do garaży zlokalizowanych przy ulicy Moniuszki w Suwałkach – projekt nr 17 – 600 000,00 zł
 • Droga wewnętrzna oraz przedłużenie ciągu pieszo-rowerowego, dł. 300 m (ul. Czarnoziem) – projekt nr 20 – 168 000,00 zł
 • Wykonanie parkingu przy przychodni w Suwałkach przy ulicy Młynarskiego 9 – projekt nr 22 – 268 000,00 zł
 • Rodzinny park rekreacji (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką, Olecką przed Nowosądecką i Łódzką) – projekt nr 23 – 698 500,00 zł
 • Utwardzenie nawierzchni dojazdowej do 78 garaży położonych przy rogu ulic Świerkowa/Modrzewiowa wraz z wykonaniem oświetlenia, ustawieniem słupów i lamp oświetleniowych oraz wymianą ogrodzenia – projekt nr 24 – 292 581,00 zł

Wykaz „odrzuconych” projektów, które nie będą umieszczone na karcie do głosowania z podaniem numerów złożonych projektów wraz z uzasadnieniem:

 • Ciągi pieszo – jezdne Wesoła – Noniewicza – projekt nr 2 ze wskazaną lokalizacją: ul. Wesoła 10 – Noniewicza 25-29 w Suwałkach, na szacunkową wartość: 80 000,00 zł. Projekt przewiduje wykonanie na nawierzchni żwirowej nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem terenu. Uzasadnienie nie przyjęcia do realizacji: Przedstawione w projekcie utwardzenie terenu w części nie pokrywa się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje utworzenie miejsc parkingowych i ciągów pieszych. Realizacja wymaga w pierwszej kolejności podłączenia budynku przy ulicy Noniewicza 29 do miejskiej sieci cieplnej, następnie rozbiórki prywatnych boksów garażowych. Termin realizacji zadania przekroczy rok budżetowy i koszt 700 000,00 zł. Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XIX/212/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2017 rok, § 2 pkt 4 – „Realizacja projektów w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego musi odbywać się w ciągu jednego roku budżetowego.” oraz § 5 pkt 7- „Pojedynczy „duży” projekt nie może przekroczyć kwoty 700 000,00 zł . (…)” .
 • Orlikowo na Kamenie – projekt nr 19 ze wskazaną lokalizacją: ul. Kowieńska w Suwałkach, boisko do piłki nożnej,  na szacunkową wartość: 447 000,00 zł. Projekt przedstawia modernizację boiska do piłki nożnej poprzez powiększenie jego powierzchni do standardowych wymiarów „Orlika”, zmianę nawierzchni, wymianę bramek i części piłkochwytów oraz ustawienie dodatkowych dwóch latarni. Uzasadnienie nie przyjęcia do realizacji: Boisko sportowe na terenie osiedla Kamena realizowane było na wniosek złożony w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych w 2005 roku przez Międzyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową oraz Zakładową Spółdzielnię Mieszkaniową. Wykonano boisko do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, piłkę nożną, ścieżkę dla rolkowców i rowerów. Początkową nawierzchnię trawiastą zastąpiono po kilku latach nową nawierzchnią, która jeszcze spełnia swoją rolę. Wydatkowanie środków finansowych na zwiększenie wymiarów boiska i wymianę jego nawierzchni w bieżącym roku jest ekonomicznie nieuzasadnione. Należy przeprowadzić prace konserwacyjne.
 • Droga wewnętrzna oraz przedłużenie ciągu pieszo-rowerowego, dł. 580 m – projekt nr 21 ze wskazaną lokalizacją: przedłużenie ul. kard. St. Wyszyńskiego i ul. Czarnoziem w Suwałkach,  na szacunkową wartość: 370 000,00 zł. Projekt przewiduje wykonanie drogi wewnętrznej o utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej i szer. 4,0 m. Uzasadnienie nie przyjęcia do realizacji: Projekt nie jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przewidywana jest droga publiczna, o szerokości pasa drogowego 25,0 m i min. 5,0 m szerokości ciągu pieszo – jezdnego. Dodatkowo obecny przebieg drogi jest inny niż drogi planowanej, droga wymaga poszerzenia, regulacji skarp a co za tym idzie dużych robót ziemnych i przeprowadzenia wykupu gruntu, co przekroczy koszt 700 000,00 zł. Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XIX/212/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2017 rok, § 5 pkt 7- „Pojedynczy „duży” projekt nie może przekroczyć kwoty 700 000,00 zł. (…)” .
 • Projekt poprawy systemu informacji pasażerskiej na przystankach komunikacji miejskiej w Suwałkach – projekt nr 25 ze wskazaną lokalizacją przystanków na ulicach: 1 Maja, Buczka, Brylantowa,   Dwernickiego, Grunwaldzka, Jana Pawła II, Kościuszki, Kowalskiego, Krzywólka, Mickiewicza, Mereckiego, Mieszka I, Noniewicza, Nowomiejska, Pułaskiego, Powstańców Wielkopolskich, Północnej, Reja, Sikorskiego, Sportowa, Sejneńska, Szpitalna, Szafirowa, Świerkowa, Utrata, Waryńskiego, Wojska Polskiego,  na szacunkową wartość: 87 178,80 zł. Projekt obejmuje zakup gablot, w których umieszczone zostałyby stałe informacje (np. nazwa i numer przystanku) oraz elementy wymienialne drukowane na foli (np. zmiany rozkładu jazdy). Uzasadnienie nie przyjęcia do realizacji: Do inwestycji w jednostkach budżetowych zalicza się koszty poniesione na wytworzenie, nabycie i montaż nowych środków trwałych lub na ulepszenie już istniejących środków trwałych. Do inwestycji zalicza się również wydatki poniesione na ulepszenie obcych środków trwałych w celu dostosowania ich do potrzeb jednostki. Poprzez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę rekonstrukcję adaptację lub modernizację, przez które wartość użytkowa danego środka trwałego po zakończeniu ulepszenia przewyższa wartość użytkową, jaką posiadał on w momencie przyjęcia do eksploatacji, a koszty ulepszenia przekraczają wartość 3 500 zł. Cena jednej gabloty według przedstawionego kosztorysu wynosi 1 462,52 zł, nie przekracza ona kwoty 3 500 zł; tak więc nie jest to zadanie inwestycyjne. Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XIX/212/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2017 rok, § 2 pkt 1 – „Ze środków Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane projekty inwestycyjne dotyczące zadań znajdujących się w zakresie zadań własnych Gminy Miasta Suwałki”.
 • Dzienny Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym „Samarytanin”- projekt nr 26 – nie wskazano miejsca lokalizacji projektu,  na szacunkową wartość: 700 000,00 zł. Projekt dotyczy stworzenia dziennego punktu pomocy osobom bezdomnym, gdzie mogliby uzyskać kompleksową pomoc specjalistyczną, odpocząć, porozmawiać jak również skorzystać z łaźni, pralni, garderoby. Uzasadnienie nie przyjęcia do realizacji: Nie przyjęto do realizacji zgłoszonego projektu ze względów formalnych. Nie wskazano miejsca lokalizacji projektu, a więc obiektu w którym należy przeprowadzić adaptację i modernizację lokali na potrzeby prowadzenia działalności. Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XIX/212/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2017 rok, § 2 pkt 2 – „Propozycje projektów inwestycyjnych mogą być realizowane na terenie będącym własnością Gminy Miasta Suwałki, z wyłączeniem terenów będących w trwałym zarządzie szkół i placówek w rozumieniu Ustawy – o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2156) oraz żłobków w rozumieniu Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1457 z późn. zm.).” Również nie wskazano w projekcie źródeł finansowych, z których opłacane byłyby udzielane tam konsultacje internisty, psychiatry, psychologa. Realizując zadanie opieki nad osobami bezdomnymi samorząd suwalski  w drodze konkursu zlecił Spółdzielni Socjalnej „Perspektywa” prowadzenie Ośrodka Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych, w skład którego wchodzi również noclegownia dla bezdomnych mężczyzn. W noclegowni (adres: ulica Sportowa 24 w Suwałkach) udzielana jest podstawowa pomoc doraźno – interwencyjna poprzez zapewnienie noclegu, udostępnienie odzieży, środków czystości, opieki medycznej, udzielania informacji o możliwościach korzystania z rożnych form pomocy, istnieje możliwość skorzystania z indywidualnych porad. Poza godzinami funkcjonowania noclegowni, otwarta jest świetlica, w której osoby bezdomne mogą przebywać w ciągu dnia. Planuje się otworzenie hostelu dla osób bezdomnych mających pracę i źródło dochodu. Pomoc bezdomnym zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Suwałkach, Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych „Monar-Markot” w Garbasie II.
 • Toalety publiczne – projekt nr 27 ze wskazaną lokalizacją: zalew, ulice: T.Kościuszki, Bakałarzewska, A.W. Kowalskiego,  Nowomiejska – nie podano wartości kosztorysowej. Projekt dotyczył ustawienia nowoczesnych konstrukcji szaletów w wyznaczonych miejscach miasta z podłączeniem ich do kanalizacji sanitarnej. Uzasadnienie nie przyjęcia do realizacji: Nie przyjęto do realizacji zgłoszonego projektu ze względów formalnych. W druku Formularza zgłoszeniowego projektów do zrealizowania w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok, nie wypełniono pola, które należało wypełnić obowiązkowo, tj. pkt 5. Szacunkowy kosztorys. Brak szacunkowego kosztorysu nie pozwala na określenie przedmiotu złożonego projektu. Wskazano lokalizację (5 punktów) ustawienia szaletów, zamieszczając kserokopie zdjęć szaletów, których wartość szacuje się od 120 tys. – 300 tys. zł, tak więc nie można określić jednoznacznie wartości projektu.

3 KOMENTARZE

 1. Ja jestem za bikeparkiem, żeby pośmigać na mojej nowej indianie. Ale znając życie to pewnie powstanie psi park 😛

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Przeczytaj więcej
Powiązane

Suwalski Budżet Obywatelski 2025 – na jakie projekty zagłosujemy?

Zespół ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok właśnie...

Tężnia będzie monitorowana

Obecnie prowadzona jest analiza techniczna instalacji monitoringu tężni solankowej....

Trwa montaż tężni solankowej na suwalskich bulwarach

Ta inwestycja, wybrana w głosowaniu na Suwalski Budżet Obywatelski...

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego to proces. Wywiad z Karolem Świerzbinem

Z jakimi problemami borykają się osoby angażujące się w...
Exit mobile version