Są pieniądze na boisko przy ZST. Wiceminister podkreśla swój udział

Jarosław Zieliński, podsekretarz stanu w MSWiA.

W oficjalnym komunikacie suwalskiego samorządu nie ma wzmianki o tym, że w uzyskaniu wsparcia z resortu sportu na budowę nowego boiska przy ZST miał swój udział Jarosław Zieliński, wiceminister MSWiA. To niedopatrzenie postanowił naprawić sam parlamentarzysta, który za pośrednictwem asystenta wysłał do mediów komunikat.

Przetarg na budowę hali widowisko-sportowej w pobliżu zalewu Arkadia został już ogłoszony. Gdy miasto ubiegało się o wsparcie, pomocną dłoń wyciągnął inny poseł PiS i zarazem Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof Jurgiel. Gest ten nie uszedł uwadze mediów. Dlaczego tym razem nikt nie wspomniał o udziale Jarosława Zielińskiego? Kto wie, można obiektywnych przyczyn należy upatrywać się w braku wiedzy na temat działań wiceministra lub skłonić się ku rozważaniom czysto teoretycznym na temat trudnej współpracy samorządu i władzy centralnej: Dzień Zwycięstwa w Suwałkach bez służb mundurowychPosłanka PO: Brak służb mundurowych to działanie polityczneDlaczego służby nie świętują ze wszystkimi? Przez bezimienne zaproszenia.

Faktem jest jednak, że budowa kompleksu boisk przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach rozpocznie się jeszcze w tym roku, a pozyskane dofinansowanie to kwota 1 mln zł – pieniądze pochodzą z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Kwota całej inwestycji wynieść może nawet 2,6 mln złotych, zaś prace budowlane powinny zakończyć się do 1 września 2018 roku. Kompleks boisk przy ZST będzie przypominać obiekt, który powstał przy Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach.

W komentarzu dotyczącym uzyskania wsparcia, prezydent Suwałk, Czesław Renkiewicz podkreślił, że realizację tej inwestycji uzależnił od środków zewnętrznych, a Ministerstwo Sportu i Turystyki szczęśliwie się do tego pomysłu przychyliło.

Nieco inaczej na sytuację patrzy Jarosław Zieliński, którego asystent, Robert Wagner w przesłanym komunikacie przypomina, że „27 kwietnia 2017 roku Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach Pani Anna Musiałowicz zwróciła się do Pana Posła Jarosława Zielińskiego z prośbą o wsparcie starań w sprawie dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki projektu Budowa kompleksu boisk szkolnych wraz zapleczem sanitarno-szatniowym. Pan Poseł Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował dzisiaj Panią Dyrektor Annę Musiałowicz, że projekt ten został zaakceptowany, a Szkoła otrzyma kwotę 1 miliona złotych. Minister Jarosław Zieliński wyraził zadowolenie, że mógł wesprzeć starania Pani Dyrektor oraz społeczności Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach o dofinansowanie planowanej inwestycji sportowej z budżetu centralnego, dzięki czemu warunki funkcjonowania szkoły ulegną znacznej poprawie, a mieszkańcy Suwałk zyskają możliwość korzystania z przyszkolnych obiektów sportowych”.

Dodaj komentarz