Aż 200 dworców kolejowych do remontu. Suwałki na końcu listy

0
436
Na zdj. dworzec PKP w Suwałkach, fot. archiwum NS, 2016 r.

Program Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 obejmie modernizację i budowę prawie 200 obiektów. Na liście znalazł się również dworzec kolejowy w Suwałkach. Niestety, na zakończenie jego remontu przyjdzie nam sporo poczekać.

Program Inwestycji Dworcowych  został przyjęty we wrześniu 2016 roku. Na liście obiektów przewidzianych do przebudowy znalazły się nie tylko budynki służące pasażerom z największych polskich miast, ale także bardzo wielu mniejszych miejscowości. Plan obejmuje również budowę nowych dworców.

Dworce kolejowe modernizowane będą w sposób kompleksowy, prace obejmą nie tylko wnętrza budynków, ale także ich otoczenie. Szeroki zakres prac czeka także dworzec w Suwałkach. Jak informuje Tomasz Leś z Wydziału Prasowego Biura Komunikacji i Promocji Polskich Kolei Państwowych – planowany na obecnym etapie zakres inwestycji na dworcu w Suwałkach obejmuje przebudowę wnętrza budynku w dostosowaniu do obowiązujących przepisów i wymogów prawa w tym do TSI-PRM, wykonanie miejsc służących obsłudze pasażera (tj. np. poczekalnia) oraz nowych zespołów toalet z uwzględnieniem możliwości korzystania z nich przez osoby z dziećmi, dużym bagażem czy o ograniczonej sprawności ruchowej, a także przebudowę lub budowę nowych przyłączy, sieci i instalacji, w tym instalację nowych systemów monitoringu, SIDP, ogrzewania i nagłośnienia. Inwestycja miałaby zakończyć się w 2023 roku.

Suwalski dworzec to zabytek. Został otwarty w 1896 roku. Więcej o historii dworca kolejowego.

Leave a Reply