Polskie prawo zezwala na różne formy zawierania umów – pisemne oraz ustne. Obie są tak samo wiążące, o ile ustawa nie nakazuje, że umowa powinna być sporządzona w określonej formie. Zawarcie umowy ustnej pomiędzy osobami fizycznymi nie jest jednak najlepszym rozwiązaniem. Zdecydowanie trudniej jest dochodzić ewentualnych roszczeń na jej podstawie. Kiedy zatem wskazana będzie umowa pisemna, a kiedy wystarczy jedynie ustna?

Umowa ustna w świetle prawa

Umowa pożyczki pomiędzy dwoma osobami fizycznymi może być zawarta w dowolnej formie. Obie strony muszą jednak uzgodnić istotne warunki umowy, przykładowo określić kwotę pożyczki, sposób oraz termin jej spłaty oraz sprecyzować ewentualny harmonogram rat. Naturalnie umowa może być sporządzona na piśmie, ale może też przybrać formę słowną.

Przede wszystkim na początku warto wspomnieć, że umowa ustna jest tak samo ważna, jak umowa pisemna. Od tej zasady są jednak pewne wyjątki. Zdarza się, że ustawa wprost nakazuje, że umowa musi być zawarta w określonej formie. W przeciwnym wypadku uznana będzie za nieważną. Najlepszym przykładem jest kupno nieruchomości. Umowa sprzedaży w tym przypadku powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Jeżeli strony zdecydują się na umowę ustną i przekazanie pieniędzy za nieruchomość do ręki, to według prawa właścicielem mieszkania pozostaje nadal sprzedawca.

Jak odzyskać pożyczone pieniądze bez umowy?

Według Art. 720 §2. Kodeksu cywilnego, umowa pożyczki, której wartość przekracza 1000 złotych, powinna być stwierdzona pismem. Kluczowym słowem jest tu ‘powinna’. Nie jest to zatem prawny obowiązek, który przewidywałby rygor nieważności. Jeżeli zatem większa gotówka zostanie przekazana jedynie na podstawie umowy ustnej to czynność ta uznana zostanie za wiążącą.

Takie działanie może wiązać się jednak z pewnymi konsekwencjami. Na podstawie umowy ustnej zdecydowanie trudniej jest dochodzić ewentualnych roszczeń. W postępowaniu sądowym jest to tzw. słowo przeciwko słowu. Co więcej, niezachowanie zalecanej formy pisemnej (inaczej formy dokumentowej), skutkuje stosowaniem ograniczeń dowodowych – Art. 74. Kc.

Dowód z przesłuchania stron, czyli co to są ograniczenia dowodowe

Ograniczenia dowodowe polegają na tym, że w sporze nie jest dopuszczalny dowód wynikający z zeznań świadków. Może to znacznie utrudnić dochodzenie roszczeń. Kodeks cywilny przewiduje jednak pewne wyjątki, gdzie dowód ze świadków może zostać dopuszczony:

  • Obie strony muszą wyrazić na to zgodę
  • Żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą
  • Fakt dokonania czynności prawnej będzie uprawdopodobniony za pomocą pisma

Ważne – ograniczeń dowodowych nie stosuje się pomiędzy przedsiębiorcami

Naturalnie bardzo rzadko się zdarza, żeby obie strony wyraziły zgodę na dopuszczenie zeznań świadków. Pozwany nie ma w tym większego interesu, dlatego niechętnie korzysta z tej możliwości. Dla bezpieczeństwa warto zatem przed udzieleniem pożyczki prywatnej spisać umowę. Będzie to najlepszy dowód, na jakiego podstawie można dowieść słuszności swoich roszczeń.

Weksel, zastaw zwykły, hipoteka – sposoby na zabezpieczenie pożyczki

Jeżeli chcemy pożyczyć komuś pieniądze, powinniśmy zabezpieczyć spłatę udzielonego zobowiązania. Można to zrobić na wiele sposobów, m.in. poprzez weksel, zastaw zwykły, zastaw rejestrowy czy hipotekę. Ponadto warto również pomyśleć o poręczycielu, który zobowiązany byłby do spłaty należności na wypadek, gdyby pożyczkobiorca nie wywiązał się z umowy. Dzięki zabezpieczeniu pożyczki możemy spać spokojnie.

Obowiązkowa umowa pożyczki przy pożyczaniu online

Alternatywą pożyczek prywatnych są firmy pożyczkowe. Pożyczki online są bezpieczne, przy czym cały proces odbywa się na podstawie pisemnej umowy. Co więcej, w razie jakichkolwiek problemów czy też niewywiązania się z określonych czynności przez pożyczkodawcę, możemy złożyć reklamację.

Pożyczki online już od kilku lat cieszą się niemałą popularnością. Klienci cenią sobie przede wszystkim ich szybkość, łatwość wnioskowania oraz dostępność – często nawet przez 7 dni w tygodniu.

Dla jeszcze większego komfortu i bezpieczeństwa, część pożyczkodawców wysyła umowę pożyczki za pośrednictwem kuriera. Na takie rozwiązanie zdecydował się m.in. askredyt.pl, udzielający pożyczek na raty. Dzięki temu umowę otrzymujemy do ręki, a nie jedynie w formie elektronicznej.

Umowa pożyczki czyli najważniejszy element w procesie pożyczania online

Każda firma pożyczkowa zobowiązana jest do udzielenia pożyczki na podstawie umowy. Opierając się na informacjach w niej zawartych można dochodzić ewentualnych roszczeń. Czytając umowę pożyczki, warto zatem wiedzieć na co powinniśmy zwrócić uwagę.

Przede wszystkim należy sprawdzić, czy wszystkie zawarte w niej informacje są zgodne z wcześniejszymi ustaleniami. Dokładnie zapoznać się z całkowitym kosztem zobowiązania oraz warunkami jej zwrotu. Przed zaciągnięciem pożyczki na raty przez internet powinniśmy również zapoznać się z harmonogramem spłat. Do podstawowych elementów umowy pożyczki należy m.in.:

Ważne – jeżeli któryś z podpunktów w umowie jest dla nas niejasny, warto zwrócić się do firmy pożyczkowej o wyjaśnienie zagadnienia. Nie należy podpisywać czegoś, czego się nie rozumie.

2 KOMENTARZE

  1. Umowy ustne są zawierane nader często i skutecznie. Dla zwykłych czynności dnia codziennego, taka forma jest w zupełności wystarczająca. Warto jednak wiedzieć, kiedy powinniśmy zadbać o „nadanie umowie oficjalnego charakteru”. Wbrew powszechnej opinii, wskutek istnienia prawnie ważnych i obowiązujących umów ustnych, możemy czasami zawrzeć wiążącą nas umowę nawet o tym nie wiedząc… lub odwrotnie – stać się ofiarą niedotrzymanej umowy. Cóż, pamiętajmy, że czasami verbum nobile jednak nie jest stabile.

Leave a Reply