Od poniedziałku w Orzyszu trwa szkolenie zintegrowanie pododdziałów 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W szkoleniu bierze udział ponad 200 żołnierzy 12 batalionu lekkiej piechoty z Suwałk oraz 14 batalionu lekkiej piechoty z Hajnówki.

Obok szkoleń rotacyjnych, odbywających się w formule sobota-niedziela, każdy Terytorials raz w roku przechodzi szkolenie zintegrowane. Szkolenie zintegrowane trwa nieprzerwanie 14 dni i prowadzone jest na obiektach poligonowych.

Głównym celem szkolenia jest podnoszenie umiejętności indywidualnych niezbędnych żołnierzom lekkiej piechoty. Każdy z 14 dni na poligonie wypełniony jest zajęciami realizowanymi zarówno w dzień, jak i w nocy. Szczególny nacisk położony jest na wyszkolenie strzeleckie, dlatego tego typu zajęcia są ważnym elementem systemu szkolenia.

Szkolenie zakończy egzamin w formie 24-godzinnej pętli taktycznej podsumowujący etap szkolenia indywidualnego.

W tym roku w 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej zaplanowane są jeszcze cztery szkolenia zintegrowane – trzy na poligonie w Orzyszu i jedno w Drawsku Pomorskim. 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław” została powołana w pierwszym etapie tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Jej stałym rejonem odpowiedzialności jest województwo podlaskie. Brygada liczy prawie 2 000 żołnierzy.

Zdecydowana większość podlaskich Terytorialsów łączy służbę wojskową z karierą zawodową lub nauką. Wśród żołnierzy-ochotników znajdują się przedstawiciele zawodów technicznych, medycznych, pracownicy naukowi podlaskich uczelni, urzędnicy, studenci, uczniowie oraz byli żołnierze zawodowi i funkcjonariusze służb mundurowych.

Żołnierze brygady stale biorą udział w akcjach wspierających lokalne społeczności. Ostatnimi przykładami takich działań są m.in. zabezpieczenie miejsca znalezienia niewybuchu w Łomży i związana z tym ewakuacja mieszkańców zagrożonego terenu czy udzielenie pomocy poszkodowanym w wypadku motoparalotni.

Fot. DWOT

Leave a Reply