Pogranicze zaprasza we wtorek, 14 sierpnia do Krasnogrudy na Pamiętanie Miłosza – coroczne spotkanie w rocznicę śmierci poety.

14 sierpnia 2004 roku w wieku 93 lat zmarł Czesław Miłosz. Od tego czasu – rokrocznie w rocznicę jego śmierci – do Krasnogrudy przybywają goście z Polski i świata oraz mieszkańcy najbliższych okolic, by uczcić pamięć o nim. Od 2011 roku uroczystość odbywa się w odrestaurowanych przestrzeniach Dworu Miłosza w Krasnogrudzie.

W programie:

Krasnogruda – Żegary

g. 18.00 – Msza święta pamięci Czesława Miłosza w językach litewskim i polskim. Kościółek w Żegarach

g. 19.00 – Spotkanie w Kawiarence „Piosenka o porcelanie” w Krasnogrudzie. Rozmowę zatytułowaną „MIŁOSZ WOBEC KONTRKULTURY” z udziałem Ireny Grudzińskiej-Gross i Joanny Zach poprowadzi Krzysztof Czyżewski

g. 20.30 – Zbiorowe czytanie Czesława Miłosza. Amfiteatr w parku krasnogrudzkim (przestrzeń Niewidzialnego Mostu)

Joanna Zach — historyczka literatury, pracuje w Katedrze Krytyki Literackiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka książek „Monolog różnogłosy: o dramatach współczesnych Cypriana Norwida” (1993) oraz „Miłosz i poetyka wyznania” (2002), a także licznych artykułów i esejów poświęconych poezji XX wieku. W ramach staży naukowych pracowała m.in. w Oxfordzie oraz na Uniwersytecie Harvarda, gdzie jej opiekunem był Stanisław Barańczak. W latach 1994-1999 pracowała jako lektor języka polskiego na Uniwersytecie w Helsinkach. W roku 2005 gościła w Claremont McKenna College w Kalifornii. Jej zainteresowania naukowe dotyczą kulturalnych i translatorskich związków poezji polskiej i amerykańskiej.

Irena Grudzińska-Gross — historyk idei, historyk literatury, eseistka, profesor literatury porównawczej Uniwersytetu Bostońskiego, przewodnicząca Instytut Nauk Humanistycznych. Studiowała w Warszawie, Rzymie i Nowym Jorku, gdzie zrobiła doktorat z romanistyki w roku 1982 na Columbia University. Publikowała m.in. w „Aneksie”, „Zeszytach Literackich”, „Tygodniku Powszechnym” i „ResPublice Nowej”. Jest autorką książki „Miłosz i Brodski. Pole magnetyczne” oraz wydanej w serii Meridian książki „Honor, horror i klasycy”, a także współautorką książek „Złote żniwa” oraz „W czterdziestym nas Matko na Sibir zesłali …” napisanych z mężem Janem Tomaszem Grossem.

Leave a Reply