Suwalski Konwent Osób z Niepełnosprawnościami, który odbędzie się 11 września 2018 r. w Siedzibie Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Bajka” w Suwałkach, to okazja do spotkania i przedyskutowania tematów istotnych dla samych osób z niepełnosprawnościami i dla organizacji je wspierających. Zaplanowano wystąpienia ekspertów, wspólne działania warsztatowe i dyskusje.

Autor: Katarzyna Otłowska

Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych niemal dwanaście lat temu została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, rząd Polski podpisał ją 20 marca 2007 r., a ratyfikował we wrześniu 2012 r. Ustalenia w niej zawarte regulują wszelkie kwestie związane z prawami dotyczącymi osób niepełnosprawnych. Obowiązkiem państwa, rządu, przedstawicieli urzędów i instytucji jest zapewnienie równych praw, wyrównanie szans, umożliwienie wszelakiej aktywności – edukacji, ochrony zdrowia, podejmowania pracy. Artykuł 29 konwencji, który będzie głównym tematem wtorkowego konwentu, dotyczy udziału osób niepełnosprawnych w życiu politycznym i publicznym. Jest to ważne w kontekście możliwości dokonywania wyborów, popierania zgodnie z własnymi przekonaniami osób kandydujących, jak również mając na uwadze potrzeby i aspiracje osób niepełnosprawnych pragnących aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym, chcących stać się reprezentantami swego środowiska.

Urszula Duda, dyrektor Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Bajka”, w siedzibie której odbędzie się konwent, zaprasza wszystkie osoby zainteresowane do zgłoszenia się i wzięcia udziału w spotkaniach, warsztatach i rozmowach. Szczególnie ważny jest głos samych osób z niepełnosprawnościami. Jak one widzą swoje możliwości uczestnictwa w życiu publicznym i politycznym? Czego im w tej materii brakuje? Jakiego wsparcia potrzebują, by czuć, że ich prawa są w pełni realizowane?

Suwalski Konwent Osób z Niepełnosprawnościami rozpocznie się o godzinie 10.00, a potrwa do godziny 13.00. Po lunchu zaplanowano kolejne spotkanie zatytułowane „Skąd przyszliśmy? Kim jesteśmy? Dokąd idziemy? My, wspierający środowiska osób z niepełnosprawnościami” – Spotkanie Strategiczne Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami. Adresowane jest ono do organizacji i osób zainteresowanych działaniem na rzecz niepełnosprawnych, wspieraniem w codziennej egzystencji, uaktywnianiem, ułatwianiem równego uczestnictwa w życiu społecznym. W planie są prezentacje, warsztaty, a samo spotkanie potrwa do godziny 17.00.

Swój udział w Konwencie oraz Spotkaniu Strategicznym zgłaszać można do 10 września – mailowo na adres podlaskisejmikon@gmail.com lub telefonicznie – numer 514 233 065.

Organizatorami Suwalskiego Konwentu Osób z Niepełnosprawnościami są: Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami oraz Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów.

Urszula Duda zachęca także osoby zainteresowane pomocą niepełnosprawnym do wzięcia udziału w Akademii Lobbystów. Również do 10 września trwa nabór chętnych, a wybrani z tego grona będą mogli nabyć umiejętności pozwalające skutecznie działać na rzecz osób z niepełnosprawnościami, wcielać w życie autorskie projekty i realizować się w działaniach lobbingowych. Warunkiem zgłoszenia jest wypełnienie formularza na stronie internetowej. Więcej informacji na ten temat uzyskać można pod adresem: podlaskisejmikon@gmail.com

Suwalski Konwent Osób z Niepełnosprawnościami

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj