Posłanka pisze do prezesa NIK. Wnosi o kontrolę w podlaskiej policji

Wnoszę o przeprowadzenie kontroli doraźnej i sprawdzenie, pod względem legalności, celowości, gospodarności i rzetelności, działań Podlaskiej Policji – tymi słowami posłanka PO, Bożena Kamińska zwraca się do NIK, prosząc o podjęcie działań. … Czytaj dalej Posłanka pisze do prezesa NIK. Wnosi o kontrolę w podlaskiej policji