Zmiany w Wigierskim Parku Narodowym

2
683
06 VIII 2018, Suwalki - UM - Sesja Nadzwyczajna - Jarosław Borejszo (WPN) © 2018 Wojciech OTŁOWSKI

Jarosław Borejszo nie jest już dyrektorem Wigierskiego Parku Narodowego.  Decyzję o jego odwołaniu w dniu 1 lutego 2019 roku podjął Minister Środowiska.

Oficjalna przyczyna odwołania dyrektora nie została podana.

Ministerstwo powierzyło pełnienie obowiązków dyrektora WPN do czasu rozstrzygnięcia konkursu Maciejowi Kamińskiemu – zastępcy dyrektora WPN, nie dłużej jednak niż do dnia 1 sierpnia br.

2 KOMENTARZE

  1. WPN chciał ewidentnie zamieść sprawę pod dywan!

    Cytat z Kuriera Suwalskiego: „Mimo iż Wigierski Park Narodowy poinformował, iż „nie nastąpiło istotne pogorszenie jakości wód jeziora Wigry oraz rzeki Czarnej Hańczy poniżej oczyszczalni ścieków”, wielu mieszkańców regionu oraz turyści nadal sceptycznie podchodzi do tego komunikatu.

    Do naszej redakcji zadzwonił lekarz, który zaskoczony jest przebiegiem informowania oraz wykonywania badań wody jeziora Wigry i rzeki Czarnej Hańczy po trafieniu tam ścieków z suwalskiej oczyszczalni. Nasz czytelnik obawia się również, że woda nie została przebadana pod kątem występowania w niej bakterii kałowych, które mogą powodować zakażenie dróg moczowych, bóle brzucha, biegunkę, a u niemowlaków nawet zapalenie opon mózgowych.”

  2. Pracownicy WPN chcieli ewidentnie zamieść sprawę pod dywan!

    Cytat z Kuriera Suwalskiego: „Mimo iż Wigierski Park Narodowy poinformował, iż „nie nastąpiło istotne pogorszenie jakości wód jeziora Wigry oraz rzeki Czarnej Hańczy poniżej oczyszczalni ścieków”, wielu mieszkańców regionu oraz turyści nadal sceptycznie podchodzi do tego komunikatu.

    Do naszej redakcji zadzwonił lekarz, który zaskoczony jest przebiegiem informowania oraz wykonywania badań wody jeziora Wigry i rzeki Czarnej Hańczy po trafieniu tam ścieków z suwalskiej oczyszczalni. Nasz czytelnik obawia się również, że woda nie została przebadana pod kątem występowania w niej bakterii kałowych, które mogą powodować zakażenie dróg moczowych, bóle brzucha, biegunkę, a u niemowlaków nawet zapalenie opon mózgowych.”

Leave a Reply