Ruszają pierwsze wypłaty “13 emerytur”

0
146

Jednorazowe świadczenie pieniężne, tzw. „13 emerytura” wypłacona zostanie razem ze świadczeniem przysługującym za maj 2019 r., w ustalonym terminie płatności tego świadczenia. Ponieważ świadczenia i zasiłki przedemerytalne przysługujące za maj, ZUS wypłaca w czerwcu – jednorazowe świadczenie pieniężne do tych świadczeń wypłaci również w czerwcu.

Jeżeli termin płatności wypada w dzień wolny od pracy (sobota, niedziela lub święto), to terminem wypłaty jest dzień roboczy przed tą datą, zatem pierwsze „trzynastki” będą wypłacone już 30 kwietnia.

Jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacone będzie z urzędu. Nie trzeba składać wniosku o to świadczenie. Kwota tego świadczenia wynosi 1100,00 zł brutto. Zgodnie z ustawą o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, z kwoty jednorazowego świadczenia pieniężnego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadził rozmowy z bankami i komornikami, by zapobiec zajęciom komorniczym trzynastego świadczenia z kont bankowych. Zgodnie z ustaleniami środki z tzw. trzynastki będą oznaczone specjalnym identyfikatorem, dzięki czemu będą w prosty sposób rozpoznawane i co za tym idzie – nie będą podlegały zajęciom komorniczym – mówi Anna Ilukiewicz, rzecznik prasowy ZUS woj. warmińsko-mazurskiego.

Jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacone zostanie osobom uprawnionym do:

• emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej,

• renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych,

• renty szkoleniowej,

• renty socjalnej,

• renty rodzinnej,

• rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,

• świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,

• nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

• świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Zostanie ono wypłacone tym osobom, które na dzień 30 kwietnia 2019 r. miały ustalone prawo do emerytury lub renty albo wymienionych wyżej świadczeń – pod warunkiem, że pobierały to świadczenie.

Nie zostanie zaś wypłacone osobom, które na ten dzień miały zawieszone prawo do świadczenia np. z uwagi na osiąganie przychodów przekraczających obowiązujące progi zarobkowe.

Dodaj komentarz