W Sejnach powstanie klub seniora

Sejny to jedno z dwóch miast, w których powstaną kluby seniora dla osób niesamodzielnych. Pieniądze będą pochodzić z dotacji przyznanej przez zarząd województwa podlaskiego.

W Sejnach powstanie klub seniora dla 20 osób niesamodzielnych. Projekt zakłada również uruchomienie usług opiekuńczych dla 15 osób starszych oraz usług asystenckich dla 10 osób niepełnosprawnych. Niezbędne wsparcie otrzymają również opiekunowie uczestników. Wartość całej inicjatywy to 571 tys. zł, a dotacja z RPOWP wynosi 529 tys. zł.

Drugim miejscem, gdzie powstanie klub seniora, jest Czyżew. W tej gminie ze środków projektowych skorzysta 60 osób niesamodzielnych. Powstanie tam klub seniora, który zagwarantuje wsparcie asystenckie i opiekuńcze uczestników zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt jest wart 452 tys. zł, a dofinansowanie z RPOWP wynosi 426 tys. zł.

Dodaj komentarz