Wieloma tematami zajmowano się podczas VIII sesji Rady Miejskiej w Suwałkach, dnia 29 maja 2019r. Głosowania przebiegały sprawnie i najczęściej radni byli jednomyślni. Można by stwierdzić, że zbliżający się Dzień Dziecka koresponduje z poruszanymi kwestiami. Kolejne punkty obrad dotyczyły najmłodszych – opieki nad nimi, kształcenia. Rozpatrywano projekt uchwały dotyczący bonu żłobkowego – ma on opiewać na kwotę 300 zł, a zastąpi dotychczas funkcjonującą, o wiele niższą dotację, zatem to dobra wiadomość dla wszystkich młodych rodziców. Ale i dla mających starsze pociechy jest powód do zadowolenia. Do tej pory otrzymanie stypendium dla uczniów zdolnych – w ramach Programu wspierania rozwoju uczniów zdolnych „Zdolny Suwalczanin” – warunkowane było miejscem zameldowania. Wprowadzone zmiany pozwolą wszystkim zasługującym na docenienie przyznać stypendium, niezależnie od kwestii zameldowania.

Radni pozytywnie rozpatrzyli projektu uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły I Stopnia nr 5 w Suwałkach i włączenia jej do Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach. Wnioskowała o to dyrektor placówki. Szkoła oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznym, handlowym i hotelarskim na poziomie technika, a branżowa placówka pozwoli poszerzyć ofertę edukacyjną.

W pewnym sensie ze szkolnictwem związany był dziewiętnasty punkt obrad dotyczący utworzenia w Suwałkach Centrum Usług Wspólnych. Nowy twór miałby być wsparciem dla dyrektorów, odpowiadałby za obsługę finansowo-księgową, kadrowo-płacową oraz prawną dwudziestu pięciu jednostek. Zatrudnienie w tym miejscu znalazłoby 35-40 osób, a oszczędzone w ten sposób środki pozwoliłby na funkcjonowanie CUW-u nawet przez dwa lata bez dodatkowych kosztów. Centrum miałoby swoją siedzibę w budynku III LO, na piętrach obecnie zajmowanych przez SODN.

W związku z tymi planami rozgorzała dyskusja. Radni przedstawiali wątpliwości dotyczące kształtu i kompetencji CUW-u, Mariola Karpińska podnosiła kwestię braku zaproszenia klubu PiS do zespołu roboczego, podobny zarzut wysunął Sławomir Sieczkowski (reprezentujący klub Mieszkańcy Suwałk). Wyraził także wątpliwości związane z nową lokalizacją SODN-u. Ma on mieć siedzibę w Parku Naukowo-Technologicznym, a zdaniem radnego Park miał służyć rozwojowi przedsiębiorczości. Prezydent Czesław Renkiewicz przedstawił odmienną wizję działalności Parku Naukowo-Technologicznym – to miejsce związane z edukacją, kształceniem, dysponujące odpowiednią bazą, zatem te przenosiny pozwolą odpowiednio wykorzystać ten potencjał.

Prezydent wyjaśniał, że decyzja o utworzeniu Centrum Usług Wspólnych to odpowiedź na wyzwania XXI wieku, to lepsza realizacja zadań przy mniejszych nakładach finansowych i ludzkich. Pozwala ona wpisać się w hasła centralizacji, optymalizacji, konsolidacji.

Pozytywnie o pomyśle wyraził się radny Jacek Niedźwiedzki, powołując się na analizę obejmującą dwa lata funkcjonowania CUW-ów w Polsce. O swoich doświadczeniach w pracach nad projektem Centrum Usług Wspólnych opowiedzieli Zbigniew De-Mezer i Marek Zborowski-Weychman. Zespół nie tylko spotykał się i dogłębnie analizował wszelkie zagadnienia z tematem związane, jego członkowie wzięli także udział w wyjeździe studyjnym, obserwowali pracę funkcjonującego od trzech lat CUW-u w Lubinie. Wnioski wynikające z tych obserwacji i rozmów pozwalają ocenić projekt jako niezwykle użyteczną inicjatywę. Centrum Usług Wspólnych to gwarancja bezpieczeństwa funkcjonowania szkół, a dzięki możliwości rozszerzenia zakresu działań taka jednostka może stanowić jeszcze większe wsparcie dla dyrektorów i podległych im placówek.

Nie wszystkich radnych przekonały te słowa, jednak uchwała została przyjęta większością głosów (czternastu radnych głosowało za, swój sprzeciw wyraziło sześciu, dwóch się wstrzymało od głosu).

Warto dodać, że powołana jednostka zacznie działać 1 stycznia 2020 roku, zatem wszelkie wątpliwości czy sporne kwestie powinny zostać do tego czasu rozwiązane.

VIII sesję zakończyły zaproszenia na zbliżające się uroczystości. Prezydent Czesław Renkiewicz przypomniał o zbliżającym się Dniu Dziecka, o zaplanowanym na koniec czerwca Pikniku Kawaleryjskim oraz o szczególnym nabożeństwie Jego Ekscelencji Księdza Biskupa, który odprawi mszę w związku z rocznicą trzechsetlecia Suwałk.

Leave a Reply