Suwalski Ośrodek Kultury zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 10 do 14 lat na półkolonie w SOK – LATO W TEATRZE „W labiryncie emocji – po nitce do siebie, artystyczne półkolonie”  w terminie 19 sierpnia-31 sierpnia 2019 r. Półkolonie są nieodpłatne. Organizator  zapewnia wyżywienie, ubezpieczenie NNW oraz opiekę sprawdzonych i wykwalifikowanych instruktorów.

„W labiryncie emocji – po nitce do siebie” to, realizowane w ramach programu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego „Lato w teatrze”, pierwsze artystyczne półkolonie dla dzieci i młodzieży organizowane przez Suwalski Ośrodek Kultury. Podczas dwutygodniowych teatralnych zajęć warsztatowych głos będą miały dzieci, ich wrażliwość, wyobraźnia i doświadczenia.
Inspirowany pracą antropologa teatru Enrique Vargasa, a opracowany przez reżysera Iwana   Brioca Teatr Labiryntu Sensorycznego jest procesem sztuki uczestniczącej wiodącym do stworzenia jednorazowego, unikalnego performansu. To narzędzie do zmiany siebie i świata wokół na lepsze, dzięki uczestnictwu we wspólnym przeżywaniu moment tu i teraz.
Podczas interdyscyplinarnych warsztatów organizator stworzy uczestnikom bezpieczną przestrzeń samopoznania i akceptacji, ale jednocześnie przestrzeń do dawania innym. Poprzez ruch, muzykę, sztuki plastyczne, zajęcia budujące zaufanie w grupie będą mieli okazję eksplorowania swoich zmysłów, kontaktu z własnym ciałem i naturą, pracy z emocjami oraz doświadczenia współpracy i odpowiedzialności za innych. Pod opieką instruktorów sięgną po teatr ruchu i improwizację, pracę z dźwiękami i instrumentami, elementy medytacji mindfulness, będą eksplorować użycie różnych materiałów plastycznych i struktur. W końcowym etapie pracy stworzą jeden wspólny labirynt-performans, do uczestniczenia w którym zaproszeni zostaną widzowie.
Prowadzenie: Izabela Giczewska, Adrianna Krymska, Małgorzata Makowska, Karina Sosnowska, Agata Włodarczyk-Bucharowska, Mirosława Krymska. Opieka pedagogiczna: Jadwiga Tylenda.
Zgłoszenia dzieci od godz. 9.00 w dniu 1.07.2019 r. w Suwalskim Ośrodku
Kultury ul. Papieża Jana Pawła II 5, pok. 0.29 (parter). Niezbędne dokumenty
do pobrania na stronie Suwalskiego Ośrodka Kultury: https://soksuwalki.eu/lato-w-teatrze-polkolonie-dla-dzieci-i-mlodziezy/
Program LATO W TEATRZE jest programem Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego finansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanym przez Suwalski Ośrodek Kultury we współpracy z Miastem Suwałki i Stowarzyszeniem Nie po Drodze.

Leave a Reply