Jak co roku na najważniejszym muzycznym dorocznym konkursie folklorystycznym: 53 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą -obecność reprezentantów Suwalszczyzny przełożyła się na znaczącą liczbę i jakość zdobytych nagród.

Festiwalowe jury złożone z najwybitniejszych polskich etnomuzykologów i folklorystów ocenia autentyczność repertuaru, sposób jego wykonania, wiarygodność lokalnej gwary (w wypadku śpiewaków i zespołów śpiewaczych) oraz ogólny wyraz artystyczny.

Reprezentanci Suwalszczyzny (a do 1998 r. województwa suwalskiego) zawsze przywozili z Kazimierza znaczącą liczbę nagród i wyróżnień, co jest gwarantem wiarygodności i autentyczności tutejszego folkloru (zespoły i soliści wykonujący przypadkowy, „biesiadny” repertuar nie mają czego w Kazimierzu szukać).

W kategorii zespołów śpiewaczych:

  • wyróżnienie zdobył zespół „Wigranie” ze Starego Folwarku (gmina Suwałki);

W kategorii solistów śpiewaków:

  • II nagrodę otrzymała śpiewaczka Małgorzata Makowska z Suwałk;

  • III nagrodę zdobyła Urszula Andruszkiewicz z d. Kalinowska, członkini zespołu „Pogranicze” z Szypliszk. Jako nastolatka Urszula Kalinowska (mieszkająca wówczas w Wiżajnach) przez 10 lat była członkinią zespołu młodzieżowego „Młode Jezioranki”, prowadzone przez wybitną śpiewaczkę ludową Annę Andruszkiewicz z Wiżajn. Urszula Andruszkiewicz od kilku lat jest nauczycielką wychowania początkowego w suwalskiej SP4 (założyła tam i prowadzi dziecięcy szkolny zespół ludowy „Kazimierki”).

W kategorii „Mistrz- uczeń”:

  • I nagrodę otrzymał młodzieżowy 18- osobowy zespół śpiewaczy „Szuwarki” z Wiżajn, prowadzony przez zaledwie 19- letniego Damiana Balcera (Damian w latach poprzednich z sukcesami uczestniczył jako „uczeń” w tej samej kazimierskiej kategorii).

  • II nagrodę w tej samej kategorii „Mistrz- uczeń” otrzymał 14- letni Kacper Jankowski z Rakówka k. Przerośli, grający na harmonii trzyrzędowej. Jego Mistrzynią jest Małgorzata Makowska z Suwałk grająca na harmonii pedałowej (jednocześnie wyżej wspomniana tegoroczna laureatka w kategorii „śpiewak- solista”)

Reprezentanci Suwalszczyzny dokonali w Kazimierzu archiwalnych nagrań dla warszawskiej ekipy Narodowej Fonoteki Folkloru Polskiego Radia, zaś w festiwalowej gazecie „Burczybas” znalazły się (przesłane na kilkanaście dni przed festiwalem) mini informacje o wszystkich reprezentantach wielokulturowej Suwalszczyzny i ich festiwalowym repertuarze.

Jurorzy 53 Kazimierskiego Festiwalu umieścili w swym protokole następujący apel:

Jurorzy składają serdeczne gratulacje wszystkim laureatom i uczestnikom spotkania Kazimierskiego. W festiwalu licznie zaprezentowali się artyści ludowi ze wszystkich regionów Polski, a więc ze wszystkich obecnych województw. Jury z zadowoleniem odnotowało także fakt, że w obecnym roku w festiwalu wzięli udział także reprezentanci mniejszości etnicznych.

Jury pozytywnie odnotowuje fakt bardzo wysokiego poziomu artystycznego tegorocznej edycji Festiwalu, co w szczególności dotyczy licznie występujących kapel oraz zespołów śpiewaczych. Znalazło to odzwierciedlenie w ilości przyznanych nagród oraz wyróżnień. (…)

Jury przypomina, że głównym celem Festiwalu jest ochrona tradycyjnego repertuaru oraz tradycyjnego stylu muzykowania i śpiewu.

Tradycja ludowego śpiewu i muzykowania jest cenną i istotną częścią polskiego, niematerialnego dziedzictwa kulturowego, która to część nie może zostać zaprzepaszczona w nowych warunkach cywilizacyjnych. Stanowi ona bowiem o tożsamości lokalnej, regionalnej i ogólnonarodowej.

Cieszy fakt, że zainteresowanie pielęgnowaniem tradycyjnego śpiewu i muzykowania rośnie wśród młodego pokolenia. W roku bieżącym młodzi artyści licznie i aktywnie występowali we wszystkich kategoriach konkursowych. Komisja zaobserwowała, że w wielu wypadkach młodzi zasilają dotychczasowe składy i traktujemy to jako stałą tendencję. Rozwijający się konkurs „Mistrz i uczeń” dodatkowo ją wzmacnia.

Komisja z uznaniem podkreśla starania wykonawców o zachowanie w swoich prezentacjach autentycznego języka regionalnego, regionalnych strojów oraz niezwykle cennego archaicznego instrumentarium. Z aprobatą stwierdza też większą dbałość wykonawców o stronę tekstową prezentowanych utworów, co pozwala uwydatnić zawarte w utworach treściowe przesłania. (…)

Jury nieustannie apeluje do władz samorządowych wszystkich szczebli, aby w dalszym ciągu wspierały ludowych artystów ze swoich obszarów administracyjnych. Ich działalność jest przecież sposobem promocji lokalnej kultury oraz własnych regionów na forum ogólnopolskim. Komisja z uznaniem dostrzega obecność w Kazimierzu, razem z wykonawcami, przedstawicieli władz samorządowych różnych szczebli. Dla artystów ludowych jest to znakomite wsparcie i dowód uznania ich talentu oraz osiągnięć artystycznych.

Jury składa również podziękowanie tegorocznym konferansjerom tj. Annie Adamowicz, Józefowi Brodzie i Stanisławowi Jaskułce, którzy nie tylko kompetentnie zapowiadali poszczególne programy prezentacji, ale także pomagali wykonawcom w przełamywaniu stresów związanych z ich indywidualnymi występami.

Fot. Uczestnicy

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj