Środowe (11.12) spotkanie w Muzeum im. Marii Konopnickiej było kolejnym w cyklu „Działo się w Suwałkach…”. Tym razem gościem muzeum i Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego został Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Prezydent Suwałk wspominał pierwszą pracę – w urzędzie miejskim, tuż po wyjściu z wojska, niemal 20-letnią karierę w Urzędzie Skarbowym i propozycję nieżyjącego już prezydenta Józefa Gajewskiego, aby Czesław Renkiewicz został jego zastępcą.

Każdy pamięta, że nagła śmierć prezydenta Gajewskiego wywołała chaos w miejskim Ratuszu, obaj zastępcy automatycznie zostali odwołani, a komisarzem – pełniącym obowiązki, został Wiesław Stelmach, skarbnik miejski.

Czesław Renkiewicz – jak przyznał otwarcie – nigdy nie chciał być prezydentem, długo zastanawiał się też nad pierwszym startem w wyborach samorządowych. Obecnie jest najdłużej piastującym ten urząd prezydentem Suwałk.

Wspominał, że początki nie były łatwe – obejmując funkcję zastępcy, musiał się wiele nauczyć. Nie wiedział prawie nic o funduszach unijnych, z dnia na dzień był zmuszony poznać mechanizmy funkcjonowania miasta.

W trakcie prezentacji prezydent przedstawił też wszystkie ważniejsze inwestycje – od 2010 roku – które zostały zrealizowane w Suwałkach.

Dr Maciej Ambrosiewicz z ASTN zaproponował, aby prezydent Renkiewicz zaczął spisywać swoje wspomnienia. Prezydent skomentował, że nie byłby to zły pomysł, ale pisałby tylko do szuflady, bo nie o wszystkich kulisach „historii współczesnej” może otwarcie mówić.

Na zakończenie spotkania prezydent odebrał swój pamiątkowy portret.

Fot. Niebywałe Suwałki

Leave a Reply