Stowarzyszenie “Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania przyjmuje wnioski na rozwój małej infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, turystycznej oraz projekty parasolowe skierowane na wsparcie dzieci i młodzieży.

Ogłoszenie.

Stowarzyszenie “Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie projektów grantowych:

Ogłoszenie o naborze wniosków PROJEKTÓW GRANTOWYCH nr 1/2020/G Rozwój małej infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, turystycznej:

http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/projekty-grantowe/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-projektow-grantowych-nr-12020g-rozwoj-malej-infrastruktury-sportowej-rekreacyjnej-turystycznej-i-.html#gsc.tab=0

Ogłoszenie o naborze wniosków PROJEKTÓW GRANTOWYCH nr 2/2020/G Rozwój małej infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, turystycznej:

http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/projekty-grantowe/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-projektow-grantowych-nr-22020g-rozwoj-malej-infrastruktury-sportowej-rekreacyjnej-turystyczne.html#gsc.tab=0

Ogłoszenie o naborze wniosków PROJEKTÓW GRANTOWYCH nr 3/2020/G „Projekty parasolowe skierowane na wsparcie dzieci i młodzieży”:

http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/projekty-grantowe/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-projektow-grantowych-nr-32020g-projekty-parasolowe-skierowane-na-wsparcie-dzieci-i-mlodziezy.html#gsc.tab=0

Termin składania wniosków: od 06.07.2020 od godz. 8.00 – do 27.07.2020 do godz. 15.30.

Fiszki należy składać od 22.06.2020 od godz. 7:30 do 13.07.2020 do godz. 15:30 – od poniedziałku do piątku.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.su-se.pl/ lub w siedzibie biur przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach oraz Grodzińskiego 1 w Sejnach.

Dodaj komentarz