Siedem Odznak Honorowych Województwa Podlaskiego przyznano osobom, które działalnością publiczną, społeczną i zawodową, przyczyniły się do rozwoju i promocji naszego regionu. Jednym z wyróżnionych jest były skoczek i mistrz olimpijski z Sapporo, Wojciech Fortuna, od lat związany z Suwalszczyzną.

Wojciech Fortuna nagrodę otrzymał za promocję narciarstwa biegowego w naszym regionie. Działa również w Fundacji „Dobra sprawa” – za sprzedaż swojego złotego medalu wsparł rehabilitację skoczka Nicka Fairalla, jest członkiem honorowym PZN, organizuje wystawy popularyzujące sporty narciarskie, wydał biografię „Fortuna, skok do piekła”, jest popularyzatorem ścieżek narciarskich i biegowych w naszym regionie, bierze czynny udział w pracach Podlaskiej Rady Olimpijskiej.

– Chciałbym podziękować za wyróżnienie. Nie spodziewałem się tak wielkich zaszczytów. Chciałbym żebyście przekazali gorące podziękowanie panu marszałkowi, który jest bardzo pozytywnie nastawiony do sportu. Wyróżnienie to zobowiązuje mnie do tego, że będę chciał jeszcze bardziej promować nasz region – powiedział Wojciech Fortuna.

Wśród odznaczonych znaleźli się samorządowcy, sportowcy, działacze społeczni i przedstawiciele jednostek kultury, które prowadzi samorząd województwa podlaskiego: Krzysztof Ryszard Kozicki – radny powiatu łomżyńskiego, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, angażuje się w powstawanie ośrodków wsparcia dla osób starszych i chorych, realizuje wiele projektów z dziedziny ekonomii społecznej: „Bliżej ludzi, bliżej pracy”, „Nowy zawód, nowe możliwości”, „Kwalifikacje na czasie”, „Razem ku samodzielności”; projekty były realizowane  z organizacjami pozarządowymi; dzięki staraniom Pana Kozickiego  powiat łomżyński otrzymał nagrodę „Samorząd Równych Szans”; Danuta Szotko – jest prekursorką i inicjatorką działań na rzecz środowiska pielęgniarek szkolnych, aktywnie uczestniczy w profilaktycznej opiece zdrowotnej dzieci i młodzieży; Adam Wawrusiewicz – archeolog, pracuje w Muzeum Podlaskim, jest autorem licznych publikacji naukowych dotyczących archeologii; Janusz Sękowski – kieruje Muzeum w Tykocinie, dzięki jego inicjatywie muzeum wzbogaciło się o nowe wystawy; Piotr Markiewicz – brązowy medalista olimpijski z Atlanty z 1996 r. w kajakarstwie, reprezentant Sparty Augustów w latach 1987-2001, w Duisburgu (1995) zdobył dwa tytuły Mistrza Świata na 200 i 500 m, uczestniczy w życiu klubu Sparta, jako członek Zarządu, jest założycielem Klubu Olimpijczyka w Augustowie, gdzie organizuje spotkania z olimpijczykami, konkursy wiedzy olimpijskiej, zawody sportowe; Józef Maliszewski – związany z działalnością społeczną w Białostockim Okręgowym Związku Piłki Nożnej, pełni społeczne funkcje w strukturach miejskich i wojewódzkich PTTK, TKKF i LOK, uczestniczy w pracach Podlaskiej Rady Olimpijskiej, w ramach prac rady organizuje obchody Dnia Olimpijczyka, jest pomysłodawcą i organizatorem licznych konkursów i zawodów sportowych.

Odznakę Honorową przyznaje Zarząd Województwa Podlaskiego, osobom fizycznym oraz osobom prawnym, w tym jednostkom samorządu terytorialnego i jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej, które całokształtem działalności publicznej, społecznej i zawodowej, przyczyniły się wybitnie do rozwoju i promocji województwa podlaskiego. Wyróżnienie można otrzymać tylko raz.

Fot. Kamil Timoszuk, Wrota Podlasia

Leave a Reply