Sstypendia Zarządu Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce zdobyło 22 uczniów, którzy otrzymają po 4 tys. zł. Jednym z nich jest Mateusz Kuprewicz ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. To jedyny nagrodzony uczeń z naszego subregionu.

Mateusz Kuprewicz to laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego, Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego i ogólnopolski finalista Szkolnej Olimpiady Przedsiębiorczości.

Laureaci stypendiów zostali wybrani spośród 93 zgłoszonych wcześniej osób. Wybierając najlepszych, wzięto pod uwagę olimpiady z roku szkolnego 2019/2020. Stypendium obejmuje okres 10 miesięcy nauki w poprzednim roku szkolnym i wypłacane jest jednorazowo.

Leave a Reply