Z powodu pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej i 80-proc. absencji pracowników wydziału Urzędu Stanu Cywilnego nastąpiło czasowe zwieszenie bezpośredniej obsługi klientów. Co to oznacza w praktyce?

Osobiście przyjmowane będą wyłącznie sprawy pilne – rejestracja zgonów oraz martwych urodzeń (sporządzanie aktów zgonów), czynności te realizowane będą w poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 14.30.

W Każdym innym przypadku wnioski przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP lub poprzez pozostawienie wniosku w biurze podawczym urzędu umiejscowionym w holu głównym budynku przy ul. Mickiewicza 1.

Wnioski dotyczące rejestracji zagranicznych dokumentów stanu cywilnego mogą być składane wyłącznie drogą pocztową, natomiast pozostałe wnioski, np. o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, o zmianę imienia i nazwiska, o sprostowanie lub uzupełnienie aktów stanu cywilnego można składać listownie lub elektronicznie, za pośrednictwem tzw. profilu zaufanego (epuap.gov.pl). Do złożenia wniosku wystarczy profil zaufany – informacje, w jaki sposób należy składać wnioski znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.

Leave a Reply