Inaczej niż co roku, w innych okolicznościach, w otoczeniu przyrody, pomiędzy dwiema granicami państw przed południem, we wtorek, 15 grudnia miało miejsce uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju przez delegację instruktorów harcerskich Hufca ZHP Suwałki przedstawicielom z litewskiej organizacji skautowej Lietuvos Skautija z Kowna.

Autor: phm. Karolina Miller

Zazwyczaj w tym wyjątkowym wydarzeniu brało udział kilkudziesięciu harcerzy i skautów z obu krajów. Dziś jedynie czteroosobowe delegacje mogły uczestniczyć w tym wydarzeniu.

– Mimo to, moment przekazania Światła, które pochodzi wprost z groty w Betlejem, był magiczny i wyjątkowy w całej swej oprawie. Przestrzegając wszystkich wytycznych epidemiczno – sanitarnych, stojąc naprzeciw siebie po dwóch stronach granicy, połączeni duchem braterstwa i skautowej przyjaźni, wyraziliśmy swoją wdzięczność za to niezwykłe spotkanie, zaśpiewaliśmy kolędę w obu językach i przekazaliśmy Betlejemskie Światło Pokoju, którego tegorocznym hasłem jest „Światło służby” – relacjonuje phm. Karolina Miller.

To hasło odzwierciedla w całej swej istocie to, czym żyje obecnie harcerstwo i skauting na całym świecie – służba. Niesienie pomocy drugiemu człowiekowi w swoich społecznościach lokalnych jest wpisane w harcerskie życie, jest jedną z najważniejszych wartości, jakie przyświecają harcerskim działaniom.

W Suwałkach oraz pobliskich miejscowościach również będzie przekazywane Betlejemskie Światło Pokoju przez suwalskich harcerzy do instytucji, szkół i parafii.

Fot. uczestnicy

Leave a Reply