Bardzo często osoby mieszkające w Suwałkach, Sejnach i Augustowie pytają się o możliwość podjęcia zawodowej służby wojskowej. Właśnie pojawiła się taka możliwość.

W odpowiedzi na zainteresowanie, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach przedstawia ofertę 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Białymstoku.

Jednostka poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej na stanowiska w korpusie podoficerów: podoficer młodszy (kapral, starszy kapral, plutonowy); podoficer starszy (chorąży, starszy chorąży, starszy chorąży sztabowy).

Miejsce służby: Suwałki, Białystok, Łomża, Hajnówka.

Kwalifikacje odbędą się 17 grudnia br. o godz. 08.00 (ul. Kawaleryjska 70 w Białymstoku).

Osoby wyrażające chęć przystąpienia do kwalifikacji powinny posiadać:

  • strój sportowy;
  • obuwie sportowe;
  • książeczkę wojskową;
  • dowód osobisty;
  • prawo jazdy;
  • dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje;
  • CV;
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie z wychowania fizycznego;
  • w przypadku kandydatów z innych służb (Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna itp.) dodatkowo takie dokumenty jak: ostatnia opinia służbowa oraz akt mianowania na ostatni stopień;
  • żołnierze rezerwy ubiegający się ponownie o powołanie do zawodowej służby wojskowej dodatkowo dokumenty: świadectwo służby, akt mianowania, dokumenty potwierdzające rozliczenie się z należności mieszkaniowych.

Szczegółowe informacje nt. kwalifikacji w 1. Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej można uzyskać pod nr tel. 723 252 869.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach zaprasza żołnierzy rezerwy do zapoznania się z ofertą zawodowej służby wojskowej w jednostkach na terenie całego kraju, tel. 261 347 357.

Leave a Reply