Specjalne wyjazdowe punkty szczepień dotrą do pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą przyjąć szczepionki w punkcie stacjonarnym i nie mogą być z uwagi na stan zdrowia transportowani do punktów szczepień przez transporty finansowane na zasadach odrębnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Pięć dodatkowych wyjazdowych punktów uzupełni sieć populacyjnych punktów szczepień, które zadeklarowały możliwość podania preparatu również w domu pacjenta.

Wyjazdowe punkty szczepień są dodatkowym wsparciem dla populacyjnych punktów, które zgłaszając się do Narodowego Programu Szczepień, potwierdziły, że są gotowe do mobilnego szczepienia pacjentów w domach.

W naborze, który POW NFZ zakończył w lutym, wyłoniono 5 zespołów wyjazdowych utworzonych przez 4 podmioty, by zabezpieczyć wszystkie subregiony województwa podlaskiego: szczepieniami pacjentów leżących w subregionie białostockim (grupa powiatów: powiat siemiatycki, powiat hajnowski, powiat bielski, powiat moniecki, powiat sokólski, powiat białostocki, miasto Białystok) zajmie się Revita Centrum Medyczne oraz Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku; pacjentów z subregionu łomżyńskiego (grupa powiatów: powiat grajewski, powiat kolneński, powiat zambrowski, powiat wysokomazowiecki, powiat łomżyński, miasto Łomża) będą obsługiwały zespoły utworzone przez Szpital Ogólny w Kolnie i Revita Centrum Medyczne; z kolei pacjenci z północy regionu (powiat augustowski, powiat sejneński, powiat suwalski, miasto Suwałki) będą szczepieni w domach przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach.

Aby skorzystać z wyjazdowego punktu szczepień, wystarczy zadzwonić do swojej poradni POZ. Lekarze rodzinni lub pielęgniarki opieki długoterminowej najlepiej znają swoich pacjentów, dlatego najszybciej potwierdzą, że konkretna osoba z ich listy potrzebuje szczepienia w domu, ze względów zdrowotnych. Oznacza to, że na wizytę wyjazdowego punktu szczepień nie ma rejestracji przez internet lub telefonicznie, np. przez infolinię 989. Liczy się wyłącznie bezpośredni kontakt z własną poradnią POZ lub pielęgniarką opieki długoterminowej. Jeśli pacjent lub jego opiekun skontaktują się z punktem wyjazdowym, ten skieruje takiego pacjenta lub opiekuna w pierwszej kolejności do POZ / pielęgniarki opieki długoterminowej, ponieważ to właśnie lekarz POZ lub pielęgniarka opieki długoterminowej potwierdzą, że pacjent może skorzystać ze szczepienia w domu.

Wyjazdowy punkt szczepień musi spełniać wszystkie warunki wymagane przez NFZ w naborze stacjonarnych punktów szczepiących. Chodzi o kadrę i wyposażenie, które zapewniają bezpieczeństwo pacjentowi i profesjonalne przygotowanie do szczepienia w warunkach domowych. Zasady zamawiania szczepionek przez wyjazdowe punkty są identyczne jak w punktach stacjonarnych. Mobilne zespoły w punktach stacjonarnych i wyjazdowe punkty szczepień są wynagradzane tak samo.

Za wyjazd na szczepienie pacjenta w domu Narodowy Fundusz Zdrowia płaci 141 zł. Stawka dotyczy mobilnych zespołów szczepiących, które działają przy punktach stacjonarnych i wyjazdowych punktów szczepień. Dla pacjenta szczepienie w domu jest bezpłatne.

Leave a Reply