Na prowadzenie punktu informacyjnego dla cudzoziemców mieszkających w Suwałkach zostanie przeznaczona w tym roku kwota 50 tys. złotych. Jeśli znajdą się chętni, punkt zacznie działać już w kwietniu.

Czas na składanie ofert do suwalskiego Ratusza zainteresowani mają do 10 marca. Zgodnie z założeniami konkursu, prowadzącego punkt będą obowiązywać stawki wolontariackie w wysokości maksymalnie 30 zł za godzinę i eksperckie – w wysokości maksymalnie 100 zł za godzinę. Chodzi o prowadzenie działalności informacyjnej w j. polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim podczas dyżurów, których ma być nie mniej niż 2 w tygodniu. Cudzoziemcy będą mogli dowiedzieć się więcej na temat praw przysługujących im w Polsce, rodzajach umów, kwestiach związanych ze zdrowiem, uzyskają pomoc w załatwieniu spraw urzędowych.

Punkt powstanie w CWOP, przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach. Kto konkurs wygra, nie będzie musiał płacić kosztów eksploatacji związanych ze swoją działalnością – wszystkie rachunki i podatek od nieruchomości zapłaci miasto.

Leave a Reply