Via Baltica na odcinku Suwałki – Budzisko prawie gotowa

0
386
Jeden z odcinków Via Baltiki, na którym trwają intensywne prace - Ełk Południe.

Międzynarodowy korytarz transportowy łączący kraje bałtyckie z zachodnią Europą – Via Baltica, jest już niemal gotowy. Z ponad 311 km przyszłej trasy kierowcy mają już do dyspozycji nieco ponad 200 km.

Źródło: GDDKiA

Ponad 96 km to kompletny ciąg drogi ekspresowej S8 od węzła Powązkowska w Warszawie do Ostrowi Mazowieckiej. W ubiegłym roku oddano do ruchu cztery odcinki S61 o łącznej długości ok. 72 km. W połączeniu z funkcjonującymi wcześniej fragmentami wydłużyło tę ekspresówkę do ponad 105 km. Kierowcy mają do dyspozycji trasę od Śniadowa do węzła Łomża Południe, od węzła Kolno do końca obwodnicy Szczuczyna oraz Wysokie – koniec obwodnicy Suwałk. W tym roku, z realizowanych obecnie blisko 97 km, zostanie oddanych do ruchu około 55 km. Dla ostatniego brakującego, blisko 13-kilometrowego fragmentu, który połączy S61 w całość, wyłoniono wykonawcę i trwa standardowa kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Ostatni, przygraniczny odcinek S61 ma długość ponad 24 km. Zaawansowanie rzeczowe prac szacowane jest na około 75 proc. Wykonywane są wykopy i nasypy, powstają kolejne warstwy konstrukcji nawierzchni przyszłej drogi ekspresowej. Prowadzone są również prace przy obiektach inżynierskich. W ramach inwestycji wybudowane zostaną Miejsca Obsługi Podróżnych Żubryn Zachód i Żubryn Wschód oraz Budzisko Zachód i Budzisko Wschód. Oddanie drogi do ruchu planowane jest na wrzesień tego roku.

Leave a Reply