Reklama

Poseł PiS nawołuje do działania ponad politycznymi podziałami. Trwa zbiórka podpisów w sprawie budowy drogi ekspresowej S8

Data:

- Reklama -

Od lat mieszkańcy Suwalszczyzny zmagają się z niedogodnościami związanymi z brakiem odpowiedniej infrastruktury drogowej. Długi czas podróży, niebezpieczne warunki na drodze oraz ograniczenia dla rozwoju gospodarczego to tylko niektóre z problemów, z którymi borykają się mieszkańcy regionu. W odpowiedzi na te trudności, poseł Jarosław Zieliński zainicjował działania mające na celu przyspieszenie budowy drogi ekspresowej S8 na trasie Raczki – Augustów – Białystok (Knyszyn).

5 września 2023 r. Rada Ministrów postanowiła włączyć ten odcinek do sieci dróg ekspresowych ujętych w „Rządowym programie budowy dróg krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Jednak mijają kolejne miesiące, a prace wciąż nie ruszają naprzód. Jarosław Zieliński, podkreśla, że sytuacja jest alarmująca. Bez odpowiedniego nacisku społecznego, realizacja tego przedsięwzięcia może zostać opóźniona na wiele lat.

Jednym z głównych problemów okazało się nieuwzględnienie tego odcinka jako części drogi ekspresowej S61, która miała być częścią tras Via Baltica lub Via Carpatia. Zieliński argumentuje, że aspekt militarny również należy wziąć pod uwagę przy inwestycji.

Na pytania posła dotyczące harmonogramu budowy i szczegółów planu, skierowane w interpelacji do ministra infrastruktury, Dariusza Klimczaka, rząd odpowiada ogólnikami, co budzi obawy co do rzeczywistych intencji i zaangażowania w ten projekt. Brak konkretnych działań administracyjnych utrudnia realizację planu, a czas ucieka.

– Zorganizowałem spotkanie w dniu 27 marca, na które zaprosiłem osoby zaangażowane w sprawę budowy drogi. Podczas tego spotkania wspólnie opracowaliśmy tekst oświadczenia, który został podpisany przez uczestników oraz inne osoby wspierające tę inicjatywę – powiedział poseł Jarosław Zieliński.

W obliczu tej sytuacji Jarosław Zieliński podjął działania mające na celu zwiększenie nacisku społecznego na rząd. Organizuje spotkania, zachęca do podpisywania oświadczenia, które skieruje za kilka dni do premiera, posłów, ministra infrastruktury, dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, marszałka województwa podlaskiego. Wiele osób, w tym także przedsiębiorcy i lokalni samorządowcy, popiera tę inicjatywę, dostrzegając jej znaczenie dla rozwoju regionu.

Niezadowolenie ze zbyt wolnego tempa prac budzi również społeczne oddźwięki. – Mieszkańcy są gotowi do akcji i chętnie angażują się w zbieranie podpisów czy protest. Radni i wójtowie także wyrażają swoje poparcie dla inicjatywy, dostrzegając potrzebę pilnego działania – podkreślił w środę, 3 kwietnia podczas konferencji prasowej Witold Kowalewski, starosta suwalski.

Z kolei Leszek Dec podkreślił, że droga ma istotne znaczenie gospodarcze. Firmy, w tym firmy produkcyjne działające na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, korzystają z niej w dużej mierze, co dodatkowo podkreśla potrzebę jej budowy.

W obliczu braku konkretnych działań i utrudnień w realizacji projektu, Jarosław Zieliński apeluje do wszystkich zaangażowanych, bez względu na poglądy politycznych, o współpracę i działanie. Droga ekspresowa S8 jest nie tylko kwestią komunikacyjną, ale również strategiczną, istotną dla rozwoju gospodarczego regionu. W treści oświadczenia można przeczytać m.in., że: W przypadku dalszego przeciągania w czasie budowy drogi S8 jako osoby pełniące funkcje publiczne i obywatele będziemy zmuszeni do podjęcia bardziej zdecydowanych wspólnych działań instytucjonalnych i społecznych możliwych w demokratycznym państwie, aby skłonić rząd i właściwe instytucje publiczne do bezzwłocznego rozpoczęcia procesu inwestycyjnego oraz wykonania odpowiedniej części Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywa do 2033 r.)”.

Treść oświadczenia:

Po wielu długich staraniach i zabiegach droga Białystok (Knyszyn) Augustów Raczki (połączenie z S61) została Uchwałą Rady Ministrów nr 160/2023 z 5 września 2023 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.”) włączona do planowanej sieci dróg ekspresowych w Polsce i uzyskała gwarancję finansowania. Ta ważna i długo oczekiwana inwestycja powinna ze względów komunikacyjnych oraz względów bezpieczeństwa stać się zadaniem priorytetowym, a mimo upływu czasu nie jest ona wciąż przedmiotem odpowiednich działań rządu. W odpowiedzi na pytanie o harmonogram budowy drogi ekspresowej S8 Białystok – Augustów-Suwałki Ministerstwo Infrastruktury udziela wymijających odpowiedzi tłumacząc to brakiem wiążących decyzji administracyjnych wydanych dla drogi o parametrach drogi ekspresowej”, a nie informuje o podjęciu jakichkolwiek konkretnych kroków zmierzających do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla parametrów drogi o przekroju 2+2.
Wobec przeciągającego się procesu decyzyjno-wykonawczego w powyższej sprawie i narastającego zniecierpliwienia mieszkańców naszego regionu, świadomi znaczenia cywilizacyjnego, komunikacyjnego, społeczno-gospodarczego i militarnego tego odcinka przyszłej drogi ekspresowej S8 domagamy się od Ministra Infrastruktury i rządu Rzeczypospolitej Polskiej pilnego podjęcia konkretnych, a nie pozorowanych działań w celu przeprowadzenia niezbędnych prac i uzgodnień formalno-administracyjnych, środowiskowych i projektowych tak, aby inwestycja ta mogła być jak najszybciej zrealizowana. Wobec realnego zagrożenia militarnego ze strony Rosji, zwłaszcza w rejonie Przesmyku Suwalskiego, naszą racją stanu jest bezzwłoczne zbudowanie wielofunkcyjnej drogi ekspresowej łączącej Polskę z krajami bałtyckimi jako częścią NATO i Unii Europejskiej.
Oczekujemy również, że droga ekspresowa Białystok (Knyszyn) – Augustów – Raczki (połączenie z S61) stanie się – zgodnie z pierwotną koncepcją przyjętą w Deklaracji Łańcuckiej z 2006 roku pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prof. Lecha Kaczyńskiego – częścią europejskiego korytarza transportowego Via Carpatia, a wypracowane rozwiązania projektowe rozwiążą również, poprzez połączenie trasy S8 z węzłem drogowym w Raczkach, kontrowersyjny problem budowy i przebiegu tzw. wschodniej obwodnicy Augustowa.
W przypadku dalszego przeciągania w czasie budowy drogi S8 jako osoby pełniące funkcje publiczne i obywatele będziemy zmuszeni do podjęcia bardziej zdecydowanych wspólnych działań instytucjonalnych i społecznych możliwych w demokratycznym państwie, aby skłonić rząd i właściwe instytucje publiczne do bezzwłocznego rozpoczęcia procesu inwestycyjnego oraz wykonania odpowiedniej części Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywa do 2033 r.)”.
Apelujemy do samorządowców obecnej kadencji oraz tych, którzy zostaną wybrani na następną kadencję w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku o poparcie nasz inicjatywy i włączenie się do wspólnych działań w tej sprawie.
Suwałki, 27 marca 2024 roku

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Udostępnij:

Reklama

Najczęściej czytane

Przeczytaj więcej
Powiązane

Paweł Wnukowski z najlepszym wynikiem w okręgu nr 2 do Sejmiku

W wyborach do Sejmiku Województwa Podlaskiego w okręgu nr...

Posłowie dostali od rolników „żółte kartki”

W czwartek, 4 kwietnia, rolnicy w całej Polsce protestują,...

Rada Miejska w Suwałkach broni Marii Konopnickiej

Na posiedzeniu w środę, 27 marca Rada Miejska w...

Jarosław Zieliński w obronie Mickiewicza, Kochanowskiego i Konopnickiej

Interpelacja poselska Jarosława Zielińskiego z PiS, skierowana do Minister...