Szukasz inspiracji? A może chcesz inspirować innych? Niebywałe Suwałki

Szukasz inspiracji? A może chcesz inspirować innych?

Życie w świecie wzajemnych zależności i umiejętność budowania relacji jest kluczowym czynnikiem determinującym sukces w każdej dziedzinie. Sztukę budowania relacji warto doskonalić przez całe życie. Ale jak...
Energia odnawialna w PWSZ Niebywałe Suwałki

Zapytaj o innowacje

W Suwałkach, Łomży i Bielsku Podlaskim odbędą się konsultacje i spotkania dotyczące naborów w działaniach związanych z infrastrukturą laboratoryjną, e-usługami i odnawialnymi źródłami energii....
Mało na sport Niebywałe Suwałki

Oszczędzą na radach nadzorczych

Tym razem nie chodzi o zatrudnienie kolejnej osoby na stanowisku kierowniczym, a o decyzję marszałków województwa dotyczącą pobierania niższego wynagrodzenia przez członków rad nadzorczych...