Rozpoczęła się rekrutacja do PWSZ w Suwałkach

Jedyna, publiczna uczelnia w regionie, 3 wydziały i 15 kierunków kształcenia – ściśle związanych z potrzebami rynku lokalnego, wysokie stypendia, czy bezpłatne studiowanie popołudniami...

Prezes PKS Nova odwołany

Cezary Sieradzki nie jest już prezesem spółki PKS Nova. Jego miejsce zajął Andrzej Mioduszewski. Rada Nadzorcza PKS NOVA S.A. na posiedzeniu w dniu 4 czerwca...

Uczeń z Suwałk poleci do USA

Mateusz Sulimowicz, uczeń II klasy I Liceum Ogólnokształcącego, weźmie udział w badaniach fal grawitacyjnych w USA pod opieką absolwenta I LO suwalczanina - dr....