Reklama
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Spotkanie dot. dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Suwałkach

4 grudnia 2019 @ 16:30 - 18:00

Darmowy

Do składania wniosków na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych będą zachęcać mieszkańców Suwałk pracownicy Ratusza. W tym celu organizują spotkanie informacyjne, które odbędzie się w środę – 4 grudnia 2019 r., o godz. 16.30, w sali konferencyjnej Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach.
Możliwość dofinansowania zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców Suwałk będzie możliwa po tym jak Miasto złoży wniosek o dofinansowanie na realizację projektu grantowego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Projekty grantowe”. W planach jest możliwość dofinansowania instalacji fotowoltaicznych o mocy do 5kWp, dla gospodarstw domowych o rocznym zużyciu energii do 5000 kWh. Wnioski na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych będą mogli składać mieszkańcy Suwałk, którzy nie zalegają z podatkami i opłatami na rzecz Miasta. Dodatkowo dach budynku, na których będą montowane panele fotowoltaiczne nie może być pokryty eternitem. Nabór wniosków będzie prowadzony w dniach 9 – 13 grudnia 2019 r. w pokoju 129 Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1. Podczas spotkania w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód pracownicy Ratusza udzielą wszelkich niezbędnych informacji na ten temat.

Założenia projektu:

Dofinansowanie  projektu ze środków RPOWP 2014-2020 pozwoli na pokrycie maksymalnie 65 % wartości instalacji brutto. W przypadku uznania podatku VAT za koszt niekwalifikowalny dofinansowanie będzie liczone od kosztów instalacji netto.
Kosztem kwalifikowalnym będzie zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych. Do kosztów niekwalifikowanych należeć będą:
– koszty prac związanych z adaptacją pomieszczenia lub budynku na potrzeby nowego odnawialnego źródła ciepła lub energii elektrycznej,
–  przeróbki wewnętrznej instalacji elektrycznej;
–  koszty robót towarzyszących (np.: wymiana części pokrycia dachowego, obróbki blacharskie, instalacja odgromowa, remont i przebudowa kominów oraz innych elementów konstrukcyjnych dachu/budynku).
Dofinansowanie będzie wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez Grantobiorcę, który będzie musiał ponieść całość kosztów związanych z zakupem i montażem instalacji. Refundacja będzie dokonana po przedstawieniu dowodów zakupu i płatności oraz odbiorze technicznym instalacji przez przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Suwałkach.
W budynku mieszkalnym, na którym będą instalowane panele fotowoltaiczne nie może być prowadzona działalność gospodarcza ani działalność rolnicza.
Energia elektryczna wytworzona w mikroinstalacjach OZE zainstalowanych w ramach Projektu musi być używana wyłącznie na własne potrzeby gospodarstw domowych i nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej. Tylko niewykorzystana część energii elektrycznej wyprodukowana z instalacji fotowoltaicznej może być wprowadzona do sieci elektroenergetycznej w celu jej zmagazynowania i bilansowego rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami określonym w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.
W sytuacji gdy suma kosztów kwalifikowanych przekroczy dostępną dla Grantodawcy (Miasta  Suwałki) alokację w konkursie (2.000.000zł) przewiduje się wprowadzenie kryterium społecznego (gospodarstwa domowe, których członkami są osoby z niepełnosprawnością, rodziny wielodzietne), za które będzie można uzyskać 5 pkt.
Kryteria wyboru mieszkańców*:
Grantobiorca musi być mieszkańcem miasta Suwałki.
Grantobiorca nie może zalegać z podatkami i innymi należnymi opłatami na rzecz Miasta Suwałki.
Dach budynku mieszkalnego lub niemieszkalnego, na którym będą montowane panele fotowoltaiczne, nie może być pokryty eternitem (azbestem).
*zastrzega się możliwość wprowadzenia dodatkowych kryteriów wyboru lub ogłoszenia nowego naboru w przypadku gdy będzie to wynikało z nowych wytycznych lub zaleceń IZ RPOWP.

Więcej informacji o zasadach działania instalacji oraz o zasadach uzyskania dofinansowania będzie można uzyskać podczas spotkania 4 grudnia 2019 r.  o godz. 16.30 w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1.

Nabór wniosków będzie prowadzony w dniach 09-13 grudnia 2019 r. Komplet dokumentów zgłoszeniowych należy składać wyłącznie w wersji papierowej (oryginalnie podpisanej) w Urzędzie Miejskim w Suwałkach pokój 129, w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek od 8.00 do 16.00, w pozostałe dni tygodnia 7.30 – 15.30.

Szczegóły

Data:
4 grudnia 2019
Czas:
16:30 - 18:00
Koszt:
Darmowy

Miejsce

Park Naukowo-Technologiczny
ul. Innowacyjna 1
Suwałki, Polska
+ Google Map

Leave a Reply

%d bloggers like this: