Reklama
Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

I Podlaska Konferencja Archeologiczna. Wyniki badań archeologicznych obszaru województwa podlaskiego i terenów sąsiednich w latach 2020-2022 w Białymstoku

23 marca 2023 - 24 marca 2023

23.03.-24.03.2023, Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Ratusz, Rynek Kościuszki 10

Wzrost badań archeologicznych na terenie województwa podlaskiego obserwowany w ostatnich latach przyniósł szereg niezwykłych odkryć, które zmieniają dotychczas znany obraz przeszłych dziejów. Szereg pozyskanych informacji potrzebuje cyklicznej przestrzeni do dyskusji nad nowymi faktami oraz spotkań specjalistów skupionych na badaniu przeszłości tych terenów.

Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi Dział Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, który pragnie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w I Podlaskiej Konferencji Archeologicznej. Spotkanie odbędzie się w dniach 23.03.- 24.03.2023 w białostockim ratuszu – siedzibie głównej Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Przyjmujemy referaty prezentujące wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 2020 – 2022, a także opracowań materiałów zabytkowych, analiz badań nieinwazyjnych, analiz fizyko chemicznych zabytków archeologicznych. Wystąpienia powinny dotyczyć terenów dzisiejszego województwa podlaskiego oraz obszarów sąsiednich: wschodniej części województwa mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego; północnej części województwa lubelskiego; południowo-zachodniej Litwy, zachodniej Białorusi, północno zachodniej Ukrainy.

Program konferencji

23 MARCA 2023

8.00-9.00 Rejestracja uczestników

9.00-9.30 Otwarcie konferencji

Podlasie i tereny sąsiednie w epoce kamienia

9.30-9.50 Dariusz Manasterski, Tomasz Kiełczewski – Wstępne wyniki badań sondażowych na wyspie Wianek jez. Rospuda w Augustowie

9.50-10.10 Katarzyna Januszek – Wstępne wyniki analiz artefaktów krzemiennych z badań sondażowych na wyspie jeziora Rospuda w Augustowie

10.10-10.30 Adam Wawrusiewicz, Michał Przeździecki, Marcin Frączek, Katarzyna Pyżewicz, Anna Bojsza, Justyna Pińkowska, Piotr Kasprzyk – „Wyspa” wśród bagien. Wyniki interdyscyplinarnych badań nad osadnictwem subneolitycznym w okolicy Lipska nad Biebrzą

10.30-10.45 Dyskusja

10.45-11.05 Przerwa kawowa

11.05-11.25 Adam Wawrusiewicz, Michał Przeździecki, Marcin Frączek, Iga Szwed – Przejawy funeralno-obrzędowych zachowań społeczności subneolitycznych z obszarów dorzecza środkowej Narwi

11.25-11.45 Michał Chrzanowski – Potencjał odkryć archeologicznych na  terenach wyrobisk (piaskarnie, żwirownie) oraz problem związany z ich ochroną

11.45-12.05 Adam Wawrusiewicz, Dariusz Manasterski, Marcin Frączek – Zagadnienie korelacji datowań stylistycznych i bezwzględnych ceramiki z okresu neolitu i wczesnej epoki brązu w północno-wschodniej Polsce

12.05-12.20 Dyskusja

12.20-12.40 Przerwa kawowa

Podlasie i tereny sąsiednie w epoce brązu oraz epoce żelaza

12.40-13.00 Krzysztof Żurek, Tomasz Kalicki, Adam Wawrusiewicz – Geoarcheologiczne studia nad siecią obiektów kultury łużyckiej na Podlasiu

13.00-13.20 Vadzim Beliavets – Nowe znaleziska przedmiotów zdobionych emalią żłobkową z dorzecza Niemna na Białorusi

13.20-13.40 Vital Sidarovich, Tatsiana Sialverstava, Jan Lialievich – Skarby denarów rzymskich ze zbioru Grodzieńskiego Państwowego Muzeum Historyczno-Archeologicznego

13.40-13.55 Dyskusja

13.55-14.55 Przerwa

14.55-15.15 Vital Sidarovich – Znaleziska monet rzymskich w dorzeczach Świsłoczy i Łosośnej (lewych dopływów Niemna)

15.15-15.35 Mikalai Plavinski, Viktoryia Makouskaya, Viktoryia Tarasevich – Complex of archaeological sites Svila-1, Hlybokaje district, Viciebsk region: history of study, results of excavations in 2022 and prospects for further research

15.35-15.55 Dominika Wybult – 45 lat tyraliery, czyli dorobek podlaskiego AZP w przededniu wprowadzenia AZP+

15.55-16.10 Dyskusja

16.10-16.30 Przerwa kawowa

Zabytki wczesnośredniowieczne w świetle analiz fizyko-chemicznych

16.30-16.50 Ewelina Miśta-Jakubowska, Władysław Duczko, Renata Czech-Błońska, Aleksander Piasecki, Kornelia Piasecka, Aneta Gójska, Paweł Kalbarczyk, Rafał Siuda, Ryan Mathur – Skarb z Trzcianki – wyniki badań wstępnych proweniencji surowca

16.50-17.10 Irena Taranta, Przemysław Niedzielski – Wczesnośredniowieczna amfora z Bielska Podlaskiego, woj. podlaskie

17.10-17.30 Irena Taranta, Przemysław Niedzielski – Wczesnośredniowieczne bransolety szklane z Drohiczyna, woj. podlaskie

17.30-17.45 Dyskusja

17.45-18.05 Zakończenie pierwszego dnia

24 MARCA 2023

Jaćwież w badaniach archeologicznych i archeologia lasów

9.00-9.20 Iwona Lewoc, Michał Pisz, Wojciech Belka, Artur Teodorski – Wieloaspektowe badania weryfikacyjne wybranych stanowisk archeologicznych Suwalszczyzny – podsumowanie projektu

9.20-9.40 Marcin Engel, Renata Maskowicz, Jerzy Siemaszko – Zespół elitarnych pochówków jaćwieskich z cmentarzyska ciałopalnego w Krukówku, stan. 1, gm. Raczki

9.40-10.00 Iwona Lewoc, Tomasz Nowakiewicz, Sławomir Miłek, Dawid Rembecki – Archeologiczne rozpoznanie prowadzone w Puszczy Augustowskiej w latach 2020-2022

10.00-10.15 Dyskusja

10.15-10.35 Przerwa kawowa

10.35-10.55 Marcin Engel, Cezary Sobczak – Terenowa weryfikacja archiwalnego stanowiska w Judzikach, gm. Olecko (Plӧwken, Kr. Oletzko)

10.55-11.15 Aleksander Piasecki – Wstępne wyniki badań kompleksu osadniczego w Grodzisku, gm. Suchowola

11.15-11.35 Joanna Wawrzeniuk – Puszcza Ladzka – kurhany i cmentarze w świetle ostatnich badań

11.35-11.55 Filip Wałdoch, Hubert Lepionka – Zapomniane biografie pasa leśnego pomiędzy Czarną Białostocką a Dąbrową Białostocką w perspektywie danych teledetekcyjnych

11.55-12.10 Dyskusja

12.10-12.30 Przerwa kawowa

Tykocin – archeologia miasta

12.30-12.50 Piotr Kasprzyk – Późnośredniowieczne i nowożytne narzędzia ciesielskie z badań archeologicznych na terenie Tykocina, gm. loco, woj. podlaskie. Stan badań i perspektywy interpretacyjne

12.50-13.10 Arkadiusz Koperkiewicz – Archeologia w cieniu tykocińskiej fary

13.10-13.30 Piotr Niziołek – Rynek monetarny Tykocina przełomu XVIII i XIX w. w świetle materiału numizmatycznego z archeologicznych badań wykopaliskowych prowadzonych przy ul. Złotej 12

13.30-13.45 Dyskusja

13.45-14.45 Przerwa

Podlasie i tereny sąsiednie w okresie nowożytnym

14.45-15.05 Joanna Wawrzeniuk – Dąbrówki, gm. Wasilków – nieznany wiejski cmentarz nowożytny w świetle dotychczasowych badań

15.05-15.25 Hubert Lepionka – Mogiłki pogranicza, wyniki badań interdyscyplinarnych przeprowadzonych w 2021 roku

15.25-15.45 Angelika Słodka, Olga Dec – Nowożytne cmentarzyska ze stelami na Podlasiu w świetle badań antropologicznych

15.45-16.00 Dyskusja

16.00-16.20 Przerwa kawowa

16.20-16.40 Michał Grabowski, Urszula Wilkoszewska – Przykopka stan. 12 (AZP 22-79/12) – nowożytna nekropola pogranicza. Wyniki ratowniczych badań archeologicznych

16.40-17.00 Dariusz Krasnodębski – Badania Instytutu Archeologii i Etnologii PAN na Podlasiu w latach 2020–2022

17.00-17.20 Artur Brzóska, Tomasz Kiełczewski, Piotr Prejs – Wraki z Jeziora Białego Augustowskiego. Podsumowanie pięciu lat badań

17.20-17.35 Dyskusja

17.35-17.55 Zakończenie obrad

Details

Start:
23 marca 2023
End:
24 marca 2023

Venue

Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Białystok, Polska + Google Map

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj