Kierunek Wschód w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

5 października 2022 - 15 października 2022
Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki, Białystok