Reklama
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Lasy pierwszego kontaktu na Politechnice Białostockiej – seminarium online

23 kwietnia @ 09:00 - 14:00

Politechnika Białostocka organizuje Białostockie Seminarium Leśne „Lasy ochronne miast. Stan obecny i przyszłość”. – Lasy wokół miast i w samych miastach to lasy pierwszego kontaktu – podkreśla dr inż. Dan Wołkowycki z Katedry Środowiska Leśnego Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

– Lasy w miastach i w bliskim ich otoczeniu to lasy pierwszego kontaktu dla wielu z nas – mówi dr inż. Dan Wołkowycki. – Dają nam wytchnienie i możliwość obcowania z przyrodą, uciekamy w ich cień, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Wielu mieszkańców miast czerpie z takich lasów pełnymi garściami, spacerując w nich na co dzień, biegając, jeżdżąc rowerem lub piknikując.

Dlatego Instytut Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej wraz z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku 23 kwietnia  2021 roku organizują Białostockie Seminarium Leśne „Lasy ochronne miast. Stan obecny i przyszłość”.

– Rola tych lasów jest tym większa, i tym bardziej doceniana przez społeczności miast, im większych ośrodków miejskich są one sąsiedztwem – podkreśla Wołkowycki. –  Jest ona nie do przecenienia zwłaszcza współcześnie, w czasach nasilających się zmian klimatu. Bez lasów wychwytujących wodę po nawałnicach i roztopach, przewietrzających i schładzających miasta najzwyczajniej w świecie nie byłyby w stanie normalnie funkcjonować. Często też jest w nich prowadzona gospodarka standardowa, nieprzystosowana do wzmacniania funkcji klimatycznych, przyrodniczych i odbiegająca od oczekiwań społecznych. Z tych względów ochrona lasów wokół miast, ich użytkowanie i udostępnianie wymagają całkiem nowego podejścia i nowych rozwiązań. O potrzebach i możliwościach w tym względzie będziemy rozmawiali w gronie naukowców, przyrodników, zarządców lasów i społeczników.

W seminarium wezmą udział przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Instytutu Działań Miejskich, Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego Michał Krzysiak, znany przyrodnik Adam Zbyryt i przedstawiciele Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej

Białostockie Seminarium Leśne „Lasy ochronne miast. Stan obecny i przyszłość” objęła swoim patronatem dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej.

– Lasy to nasze wspólne dobro – przypomina Rektor Uczelni. – Położenie Uczelni w pobliżu Lasu Zwierzynieckiego postrzegam jako jej dodatkowy atut. Pragnę przypomnieć, że niedawno obchodziliśmy 10-lecie powstania Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce, który został przekształcony w Instytut Nauk Leśnych, będący obecnie w strukturze Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku. Wcześniej Politechnika już od 2002 roku kształciła w Hajnówce studentów na kierunku ochrona środowiska o specjalności gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych. Seminarium poświęcone przyszłości lasów pierwszego kontaktu może być wspólnym głosem przypominającym o wyjątkowym znaczeniu  świadomego traktowania otaczającej nas przyrody.

Białostockie Seminarium Leśne „Lasy ochronne miast. Stan obecny i przyszłość” rozpocznie się 23 kwietnia o godz. 9 w formie zdalnej. Jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Wystarczy zgłoszenie udziału za pomocą formularza internetowego dostępnego w zakładce: Formularz zgłoszeniowy (https://wb.pb.edu.pl/inl/lasy-ochronne-miast-stan-obecny-i-przyszlosc/formularz-zgloszeniowy/)

Białostockie Seminarium Leśne „Lasy ochronne miast. Stan obecny i przyszłość”

Instytut Nauk Leśnych, Politechnika Białostocka

23 kwietnia 2021 r.

– w formie zdalnej –

Program Seminarium

9:00            Otwarcie Seminarium

9:20            Roman Jaszczak, Wydział Leśny i Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Lasy miejskie i podmiejskie jako jedna z kategorii lasów ochronnych w Polsce – wczoraj, dziś, jutro

9:40            Adam Kwiatkowski, Wydział Ochrony Zasobów Przyrodniczych RDLP w Białymstoku – Lasy ochronne wokół miast w zarządzie RDLP w Białymstoku

10:00          Andrzej Karolski, Departament Gospodarki Komunalnej UM w Białymstoku – Zagospodarowanie i udostępnianie lasów komunalnych w Białymstoku

10:20          Piotr Kempisty, Instytut Działań Miejskich – Znaczenie lasów miejskich dla jakości życia mieszkańców i adaptacji miast do zmian klimatu

10:40          Dan Wołkowycki, Instytut Nauk Leśnych PB – Kształtowanie lasów miejskich i podmiejskich w celu wzmacniania ich funkcji ochronnych

11:00          Dyskusja

11:20          Przerwa

11:40          Sławomir Bakier, Instytut Nauk Leśnych PB – Owady zapylające w lasach miejskich

12:00          Michał Krzysiak, Białowieski Park Narodowy – Jak bezpiecznie cieszyć się obecnością wolno żyjących ssaków w lasach miejskich

12:20          Adam Zbyryt, Wydział Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków – Ptaki i ludzie. Ochrona ptaków w lasach miejskich

12:40          Dyskusja. Postulaty „Karty lasów ochronnych miast”

13:15          Sesja terenowa – Praktyczne aspekty ochrony lasów Białegostoku (w miarę możliwości wynikających z ograniczeń epidemicznych)

Dr inż. Dan Wołkowycki

leśnik, biolog (specjalność naukowa – geobotanika, ekologia, ochrona przyrody), regionalista pełniący obowiązki Kierownika Katedry Środowiska Leśnego w Instytucie Nauk Leśnych na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, członek Rad Naukowych: Białowieskiego Parku Narodowego, Narwiańskiego Parku Narodowego i Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, redaktor monografii i autor ponad 100 publikacji naukowych i popularnonaukowych, poświęconych m.in. szacie roślinnej miasta Białegostoku, krajobrazowi ziemi knyszyńskiej, Narwiańskiemu Parkowi Narodowemu, ginącym gatunkom roślin, inwazyjnym gatunkom obcym, inicjator i koordynator regionalnego programu ochrony ex situ zagrożonych gatunków roślin, kierownik naukowy projektu ochrony widnych lasów w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej, autor i współautor licznych opracowań na potrzeby ochrony parków narodowych i krajobrazowych, rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000, tworzących m.in. operaty ochrony Białowieskiego Parku Narodowego, Narwiańskiego Parku Narodowego, Wigierskiego Parku Narodowego, Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej, Ostoi Knyszyńskiej; koordynator prac nad pierwszym w Polsce planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, autor ekspertyz na potrzeby jednostek Lasów Państwowych, Ministerstwa Rolnictwa, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Szczegóły

Data:
23 kwietnia
Czas:
09:00 - 14:00

Miejsce

Internet
Polska + Google Map

Leave a Reply

%d bloggers like this: