Międzypokoleniowe kultywowanie tradycji – warsztaty świąteczne w Wigrach

Free
2 grudnia 2022 - 17 grudnia 2022
Klasztor pokamedulski, Wigry

Warsztaty są nieodpłatne, skierowane do każdej grupy wiekowej. Uzyskanie bliższych informacji dot. zakresu warsztatów,  będzie można uzyskać telefonicznie : tel.  87 567 24 99 lub 508 146 007 w godz. 8.00-16.00.