Polska – nasze wspólne dobro: prelekcja dr. Jarosława Schabieńskiego w Wigrach

29 lipca 2022
Klasztor Pokamedulski, Wigry

Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”