VII Pielgrzymka pracowników pomocy społecznej i ich podopiecznych w Wigrach

19 czerwca 2023 @ 09:45 - 13:00
Klasztor pokamedulski, Wigry