O staroobrzędowcach wie wszystko

Tak o prof. Eugeniuszu Iwańcu podczas jubileuszowego wieczoru w Muzeum Okręgowym w Suwałkach powiedział jeden z gości spotkania. Eugeniusz Iwaniec, prócz olbrzymiej wiedzy, dysponuje też największym w Europie zbiorem archiwaliów – fotografii i nagrań dotyczących starowierów z Mazur i Suwalszczyzny. Autor: Iwona Danilewicz O jego zbiorach, w tym o kilku tysiącach fotografii przekazanych Muzeum Okręgowemu … Czytaj dalej O staroobrzędowcach wie wszystko